prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc.

* 15.1.1936 Znojmo – † 22.11.2002 Brno


muzikolog a organizátor hudebního života, profesor hudební vědy a vedoucí Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

v roce 1969 založil časopis Opus musicum a stal se jeho prvním šéfredaktorem


vzdělání

1954–1959 FF MU - hudební věda (1966 titul PhDr., 1990 CSc., 1990 docent, 1994 profesor)


jiné pocty

Cena rektora MU za vynikající vědecké dílo (1998),
Cena Adalberta Stiftera za rozvoj česko-německých vztahů (1998),
jmenován členem-korespondentem Rakouské akademie věd


dílo

- Zabýval se hudební historiografií, estetikou, sémiotikou, metodologií hudební vědy a hudební lexikografie, podílel se na přípravě Slovníku české hudební kultury.
- Publikoval 11 knižních monografií a učebnic a asi 250 odborných studií.
- Výběrová bibliografie jeho prací je uveřejněna in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, H 38–40, 2003–2005, s. 15–31.


zaměstnání

od roku 1961 působil na muzikologickém pracovišti FF MU


odborné a zájmové organizace

Česká společnost pro pro hudební vědu (předseda),
Česká hudební rada (místopředseda),
Mezinárodní společnost pro hudební vědu v Basileji,
Mezinárodní Janáčkova společnost v Brně (předseda)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestný kruh, skup. 25e, hrob č. 54a (do přečíslování v roce 1999 č. 53); náhrobník vytvořil Petr Jedlička
osoby

Pavel Jirásek
student Jiří Majer
spolupráce


partneři


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Kal


Aktualizováno: 22. 03. 2020