Prof. Dr. Gustav Ulrich

* 6.11.1863 Klagenfurt (Rakousko) – † 13.5.1943 Brno


profesor Německé vysoké školy technické v Brně (v roce 1923 doložen jako rektor)


příčina úmrtí

Angina pectorisvzdělání

reálka v Klagenfurtu,
studium chemie na technice ve Vídni


dílo

- Lehrbuch der chemischen Technologie der Gespinstfasern (1924, spoluautor)
- Technologie der Wolle (1938)


zaměstnání

po studiu působil ve vídeňském prùmyslovém muzeu,
poté byl chemikem u firmy Ph. Haas & Söhne v Ebergassingu,
dále v továrně na výrobu barev v Biebrichu am Rhein,
od roku 1889 působil opět v muzeu,
v roce 1890 se stal vedoucím oddělení ve firmě Kalle & Co. v Biebrichu.
V roce 1899 byl jmenován učitelem chemie na textilním učilišti v Brně (profesor VIII. hodnostní třídy),
1901–1909 soukromý docent pro chemickou technologii térových barev na německé technice v Brně,
1907–1909 honorovaný docent pro chemickou technologii barev a vláken,
1909–1934 profesor II. katedry chemické technologie (až do svého penzionování)


odborné a zájmové organizace

Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste (dopisující člen)


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 18. 5. 1943osoby

Vinzenz Baier
kolega, Baier byl svědkem při sňatku Ulricha v roce 1923


partneři

Leopoldine Ulrich
(první manželka) Marie Ulrich (Svobodová)
sňatek: 5. 11. 1923, Brno (Městská rada)
(druhá manželka)
ulice

Schmerlingstrasse (Schmerlingova)
bydliště doložené v roce 1900 (dnes třída Kpt. Jaroše) Francouzská
bydliště doložené v roce 1923


Menš


Aktualizováno: 04. 05. 2015