Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Hak

  Prof. Ing. Josef Hak


  • * 30.1.1896 Okříšky (okres Třebíč) – † 15.12.1968 Brno


  • manažer v elektrotechnickém průmyslu; vysokoškolský profesor na VUT v Brně; válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň;


  • bydliště

   Okříšky čp. 101 (rodný dům),
   Paříž 18, Boulevard de la Chapelle 12 (doloženo v roce 1935)


  • vzdělání

   reálka,
   ČVŠT v Brně - elektroinženýrský odbor (1922)


  • zaměstnání

   1922–1923 působil u firmy Křižík v Praze,
   1923–1926 konstruktér u firmy Société industrielle v Paříži,
   1926–1927 pařížský zástupce blanenské firmy E. Roučka,
   1927–1935 expert firmy Société des perfectionements v Paříži,
   1936–1940 konstruktér velkých elektrických stejnosměrných strojů v plzeňské Elektrotechnické továrně Škodových závodů,
   1940–1943 zaměstnán u elektrotechnické firmy J. Sousedík a.s. ve Vsetíně,
   1946–1948 vysokoškolský profesor na VUT, školu musel z politických důvodů opustit (roku 1968 rehabilitován),
   1948–1968 pracoval ve Výzkumném ústavu elektrických strojů točivých v Brně a na malý úvazek v konstrukci elektrických strojů podniku Škoda Plzeň

  • odborné a zájmové organizace

   zabýval se teoretickou elektrotechnikou, konstrukcí elektrických strojů mezních výkonů a chlazením elektrických strojů


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 22


  • poznámky

   V rakousko-uherské armádě byl praporčíkem 2. pluku pevnostního dělostřelectva. Zajat 25. 5. 1917, Lukatič. Přihlášení do legií 12. 12. 1917. Do čs. legie v Itálii zařazen 22. 4. 1918, 34. pěší pluk, poručík. Konec v legiích 1. 10. 1919, kdy dostal studijní dovolenou, poslední útvar: 34. pěší pluk, poslední hodnost: kapitán. Pokračoval ve službě v čs. armádě.
   Za druhé světové války byl v letech 1943–1945 vězněn za odbojovou činnost.


  • obrazy

   img16052.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladimír Bárta
   nadřízený v Elektrotechnické továrně Škodových závodů v Plzni-Doudlevcích Václav Mareš
   spolupracovník


  • partneři

   Marie Haková (Kirschová)
   sňatek: 23. 11. 1935, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Bohumil Hak
   Viktorie Haková (Hloušková)


  • sourozenci

   Bohumila Haková


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   Detail legionáře - VUA


  • autor

   Jord, blat, Menš


Aktualizováno: 23. 02. 2019

Místo posledního odpočinku Josefa Haka, Ústřední hřbitov v Brně. Foto uloženo v Archivu VUT v Brně.