prof. Ing. Josef Hak

* 30.1.1896 Okříšky (okres Třebíč) – † 15.12.1968 Brno


manažer v elektrotechnickém průmyslu; vysokoškolský profesor na VUT v Brně; válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň;


bydliště

Okříšky čp. 101 (rodný dům),
Paříž 18, Boulevard de la Chapelle 12 (doloženo v roce 1935)


vzdělání

reálka,
ČVŠT v Brně - elektroinženýrský odbor (1922)


zaměstnání

1922–1923 působil u firmy Křižík v Praze,
1923–1926 konstruktér u firmy Société industrielle v Paříži,
1926–1927 pařížský zástupce blanenské firmy E. Roučka,
1927–1935 expert firmy Société des perfectionements v Paříži,
1936–1940 konstruktér velkých elektrických stejnosměrných strojů v plzeňské Elektrotechnické továrně Škodových závodů,
1940–1943 zaměstnán u elektrotechnické firmy J. Sousedík a.s. ve Vsetíně,
1946–1948 vysokoškolský profesor na VUT, školu musel z politických důvodů opustit (roku 1968 rehabilitován),
1948–1968 pracoval ve Výzkumném ústavu elektrických strojů točivých v Brně a na malý úvazek v konstrukci elektrických strojů podniku Škoda Plzeň


odborné a zájmové organizace

zabýval se teoretickou elektrotechnikou, konstrukcí elektrických strojů mezních výkonů a chlazením elektrických strojů


čestný hrob

poznámky

V rakousko-uherské armádě byl praporčíkem 2. pluku pevnostního dělostřelectva. Zajat 25. 5. 1917, Lukatič. Přihlášení do legií 12. 12. 1917. Do čs. legie v Itálii zařazen 22. 4. 1918, 34. pěší pluk, poručík. Konec v legiích 1. 10. 1919, kdy dostal studijní dovolenou, poslední útvar: 34. pěší pluk, poslední hodnost: kapitán. Pokračoval ve službě v čs. armádě.
Za druhé světové války byl v letech 1943–1945 vězněn za odbojovou činnost.
osoby

Vladimír Bárta
nadřízený v Elektrotechnické továrně Škodových závodů v Plzni-Doudlevcích Václav Mareš
spolupracovník


partneři

Marie Haková (Kirschová)
sňatek: 23. 11. 1935, Brno (městská rada)sourozenci

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Jord, blat, Menš


Aktualizováno: 20. 05. 2022