PhDr. Ladislav Hofman

* 15.7.1876 Meziříčí (dnes České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou) – † 4.11.1903 Brno


historik, překladatel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Žák Gollovy školy, bádal v oboru obecných dějin novověku. Jeho deníky a korespondence představují zajímavý dobový dokument. Profesor Jaroslav Goll o něm řekl: „Nikdy jsem ještě neměl žáka, který by na konci svých studií měl tolik vědomostí tak dobře uspořádaných.“


příčina úmrtí

plicní TBC


vzdělání

gymnázium v Hradci Králové,
1895–1900 FF UK v Praze - filologie, historie a filozofie (27. 6. 1900 promoce),
studijní pobyt v Berlíně, v Paříži


dílo

Spisy (vydány posmrtně) - obsahují mj. studii o Mickiewiczovi, koncilu basilejském, také ukázky deníků a korespondence:
- Sebrané spisy. I, Spisy vědecké. Praha 1904
- Sebrané spisy. II, Spisy smíšené. Praha 1905.
Překládal z francouzštiny a ruštiny.


zaměstnání

úředník Zemské knihovny moravské v Brně (od 1. 3. 1903)


odborné a zájmové organizace

recenzent ČČH


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, řada 8, hrob č. 497–498 (znovu zařazen 27. 10. 2009); původně skup. 34, řada 2, hrob č. 233


poznámky

Po návratu ze zahraničního pobytu se mu nepodařilo existenčně uchytit v Praze, proto se rozhodl přejít do Brna. Místo v nelehkých poměrech národnostních třenic získal a nastoupil 1. 3. 1903 do Zemské knihovny moravské.. V té době jej již trápily zdravotní potíže, o zdravotní dovolenou nechtěl žádat vzhledem k situaci, která provázela jeho přijetí, navíc si z finančních důvodů pobyt u moře nemohl dovolit. Dne 2. 10. 1903 odešel do nemocnice, kde sice lékařská péče zmírnila jeho bolesti, ale na záchranu života již bylo pozdě. Jak pravil dobový řečník nad hrobem: „Nadaný historik vyčerpal své síly v boji o chléb.“
Datum úmrtí ověřeno v matrice, pohřeb se konal z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně v pátek 6. 11. 1903 odpoledne. „Za příčinou smutného případu tohoto nebude Zemská knihovna moravská v pátek od 4 do 7 hodin večer otevřena“, jak uvedl dobový tisk 5. 11. 1903. Ovšem o dva dny později tytéž noviny chybně uvedly u zemřelého zaměstnání v knihovně Františkova muzea.
Hrob byl v roce 1979 vyřazen ze Seznamu čestných hrobů města Brna.
Rada města Brna na své 124. schůzi dne 27. 10. 2009 „schválila prohlášení hrobu v areálu Ústředního hřbitova v Brně, ve kterém jsou uloženy ostatky Ladislava Karla Hofmana, čestným hrobem“.
Náhrobek je zařazen do Státního seznamu nemovitých kulturních památek okresu Brno-město a je památkově chráněn. Je to dar Ministerstva školství a národní osvěty, dílo hořické školy z roku 1928, zhotovené z pískovce dle návrhu sochaře Quida Kociána (1874-1928) ve stylu symbolistického sochařství a představující „Tři smutné postavy" či též „Tři sudičky". Slavnostně byl odhalen 11. 11. 1928. Patří k nejcennějším náhrobkům na Ústředním hřbitově.

ulice

Pekařská
místo úmrtí (dům č. 53, zemská nemocnice)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

11. 11. 1928
Odhalení náhrobního pomníku historika Ladislava Hofmana na ÚH v Brně
historik, kterému byl náhrobek odhalen


Menš


Aktualizováno: 28. 11. 2021