Václav Jiřikovský

* 8.5.1891 Praha-Libeň – † 9.5.1942 Osvětim


divadelní herec, režisér, ředitel Národního divadla v Brně


pseudonym

Velký Václav


rodné jméno

Václav Herein


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

životní motto: „Divadlo je práce, nadání, disciplína“


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Brno:
- Giskra-Strasse - Giskrova 3
- Lichtenauergasse - Lichtenauerova 8
- Karl-Wawra-Gasse - Karla Wawry 38, později 37,
Praha XIX, Buštehradská 6 (před dubnem 1931)


vzdělání

gymnázium (studium nedokončeno)


jiné pocty

ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě mu byla odhalena busta (autorem sochař Rudolf Svoboda)


zaměstnání

kočovná divadelní společnost,
člen národního divadla v Brně (doloženo v roce 1915),
Moravsko-slezské divadlo v Ostravě (jeho první ředitel od roku 1919),
1926–1929 činohra Národního divadla v Bratislavě (spolupodnikatel, poté ředitel),
Národní divadlo v Brně (v letech 1931–1941 ředitel, v té době byl zatčen)


odborné a zájmové organizace

Svaz stálých subvenovaných divadel (předseda)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skup. H5, hrob č. 99 (v roce 1946 kolumbárium, oddělení 4d, schránka 211)


poznámky

Působil nejen jako ředitel, ale vynikal i jako činoherní a operní režisér a staral se i o repertoár pro děti. Samostatnou scénu Zemského divadla v Brně pro děti a mládež vedl z jeho pověření Karel Höger.
Za okupace byl gestapem zatčen 3. 11. 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, odtud deportován v dubnu 1942 do Osvětimi, kde zahynul. Zatím se nám nepodařilo objasnit, kdy přesně byly ostatky převezeny do Brna, ale v pozůstalostním řízení, které bylo řešeno u Okresního soudu civilního pro Brno-město (MZA v Brně, fond C 152) je uložen konvolut materiálů, který shromáždil pro tyto potřeby notář JUDr. Otto Hybl, Brno, náměstí Viktoria 21, jakou soudní komisař.

V protokolu, sepsaném 22. 10. 1942, se mezi dluhy uvádí výlohy pohřbu:
Krematoriu města Brna 400 K (bohužel, uvedená příloha 1 ve spisu chybí -Menš),
Hřbitovní správě města Brna za úschovu popelnice 30 K (opět příloha 2 chybí -Menš)
Douša dle příl. 3 náhrobní deska 170 K (zřejmě kameník, příloha opět chybí -Menš).
Hrabák uvádí v Průvodci brněnskými hřbitovy z roku 1946, že urna s popelem byla uložena v době vydání průvodce v kolumbáriu, oddělení 4d, schránka 211.
Zemský úřad v Brně povolil výnosem ze dne 2. 6. 1933 změnu příjmení Herein na Jiřikovský.pojmenované ulice

Jiřikovského (Stránice)osoby

Géza Fischer
kolega v divadle Karel Höger
zaměstnanec divadla v Brně Jiří Mahen
přítel a osobní rádce Dana Medřická
byla jím přijímána do souboru brněnské činohry Bohumír Polách

další osoby (1)...


partneři

Růžena Jiřikovská (Lacinová)
sňatek: 11. 10. 1915, Brno (kostel sv. Jakuba)
ulice

Lichtenauergasse - Lichtenauerova
bydliště Giskra-Strasse - Giskrova (zčeštěno Jiskrova)
bydliště doložené v roce 1915 (dnes Kounicova) Karl-Wawra-Gasse - Karla Wawry
bydliště doložené v roce 1936 (dnes Havlíčkova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

25. 5. 1939
Pohřeb spisovatele a dramatika Jiřího Mahena
smuteční řečník v divadle
24. 5. 1939
Pohřeb operní pěvkyně Aleksandry Čvanové
smuteční řečník
11. 10. 1931
Odhalení pomníku Jaroslava Auerswalda v Brně
řečník na slavnostiMenš, MŠ, blat, Lik


Aktualizováno: 24. 06. 2023