prof. Emanuel Hrbek

* 25.12.1897 Čtyři Dvory (České Budějovice) – † 8.4.1975 Brno


malíř, grafik, typograf


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Brno-Královo Pole, Palackého třída 115


vzdělání

1909–1917 státní reálka na Smetánce na Královských Vinohradech,
1916–1921 Vysoká státní uměleckoprůmyslová škola v Praze (první dva roky všeobecná škola pro figurální umění u prof. Josefa Schussera; další tři roky speciální škola pro dekorativní malbu a grafiku u prof. Františka Kysely),
1919 studijní exkurze do mnichovské galerie,
UK v Praze - státní zkouška z učitelství kreslení a modelování (1921),
v roce 1924 jmenován profesorem odborných škol uměleckého směru


jiné pocty

Zlatá medaile za užitou grafiku na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži (1937),
Cena osvobození města Brna (1961),
čestné uznání za celoživotní činnost udělené radou Národního výboru města Brna (1967),
v celostátních a užších soutěžích získal 21 prvních a 3 druhé ceny


dílo

zobrazit


zaměstnání

Vysoká státní uměleckoprůmyslová škola v Praze (od roku 1921):
- asistent učitelů V. H. Brunnera a Jaroslava Bendy
- 1922–1924 vedl na večerní škole samostatnou výuku,
ŠUŘ v Brně:
- 1924–1950 profesor pro obor užité grafiky a dekorativní malby
- 1938–1939 zastupující ředitel,

1926–1935 vedl celoroční výuku kreslení a navrhování na pokračovacích školách učňovských v Brně

vedl kurzy:
- pro malíře písma a štítů při ZRŽ v Brně
- 1926 pro akcidenční sazeče při Grafickém klubu v Brně a v Ostravě
- 1927 pro typografy při Grafickém klubu v Brně a kurz pro venkovské typografy v Brně pro ZRŽ v Brně
- 1927 nedělní kurz pro akcidenční sazeče v Prostějově
- 1928 pro umělecké knihaře pro ZRŽ v Brně
- 1933 kurz typoplakátu
- v letech 1931 a 1934 akcidenční typografie
- 1926–1931 vedl tříměsíční kurzy pro učitele výtvarných předmětů na pokračovacích školách učňovských v Brně
- 1934 pro aranžéry výkladních skříní
- 1937 večerní kurz akcidenční typografie při ZRŽ


poznámky

S B. Fuchsem začal spolupracovat již v roce 1927 pro jubilejní Výstavu soudobé kultury v Československu (E. Hrbek je autorem nástěnné kompozice v plastické barevné štuce uvnitř pavilónu města Brna a v roce 1928 zde vytvořil nástěnné malby expozice dětského pokoje a barevné tónování v expozici odborného školství). Pro pavilón města Brna navrhl ručně vázaný koberec (1927).
Vedle vlastní malířské tvorby se zabýval grafickými a typografickými úpravami drobných prací v oblasti užité grafiky tištěných dřevorytem, leptem, rytinou a knihtiskem (exlibris, novoročenky, pamětní listiny, firemní značky, razítka a pod.).
osoby

Jan Brukner
kolega vyučující na Škole uměleckých řemesel v Brně Jiří Coufal
student Aleš Černý
student Vladimír Drápal
student Jaroslav Dvořáček
student na ŠUŘ v Brně
další osoby (12)...


ulice

Palackého třída
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Avion
Česká 20/150
navrhl vitráž vinárny hotelu; budova hotelu byla jako první v Brně také opatřena neonovým reklamním nápisem - podle jeho návrhu
Schwanzův palác
náměstí Svobody 17/86
je autorem sgrafitové vitráže na domu, který modernizoval B. Fuchshub, LucKub


Aktualizováno: 20. 03. 2023