Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Kratochvil

  prof. PhDr. Ing. Josef Kratochvil


  • * 31.12.1915 Pozořice (okres Vyškov) – † 26.5.2001 Kemnath (SRN)


  • učitel, spisovatel, vysokoškolský pedagog, skautský činitel
   dítě osobnosti: PhDr. Josef Kratochvil


  • pseudonym

   J. K. Baby

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Pod pseudonymem J. K. Baby ho znali čtenáři časopisů Anděl strážný, Junák, Mladý hlasatel.
   V Pozořicích poznal Josefa Žalmana, lesního správce lichtenštejnského panství, který mladého J. Kratochvila vedl k bližšímu poznání přírody a měl zásadní vliv na pozdější jeho knihy, které psal o přírodě.


  • bydliště

   Pozořice - na velkostatku u strýce Hynka, správce lichtenštejnského panství (do roku 1919)

   Brno:
   - Šilingrovo náměstí 2
   - Štefánikova 22

  • čestný občan

   Brno (2000)


  • vzdělání

   gymnázium v Brně v Křenové ulici,
   Učitelský ústav v Brně (ukončil v roce 1934),
   Učiliště útočné vozby ve Vyškově,
   vojenská škola v Hranicích na Moravě,
   1945–1948 FF MU v Brně - psychologie a dějepis, filozofie a pedagogika (1949 doktorát),
   od roku 1948 Vysoká škola zemědělská v Brně (zaměřil se na výzkum vodního ptactva)

  • vyznamenání a pocty

   státní vyznamenání Za zásluhy o stát in memoriam (2001),
   nositel řady skautských vyznamenání (např. Zlatý kříž sv. Václava za odboj, Junácký válečný kříž za vlast 1939–1945, Řád čestné lilie v trojlístku - Zlatý stupeň)

  • jiné pocty

   řadu cen obdržel za svou odbornou práci v oboru etologie (zoopsychologie a zoosociologie)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1934–1937 pedagogická činnost,
   služba v armádě (1938–1939) - na Podkarpatské Rusi, kde se účastnil bojů s Maďary (v době nacistické okupace se aktivně zapojil v Obraně národa - pracoval pro zpravodajskou službu plk., později generála, Františka Moravce),
   koncem roku 1944 na výzvu svého strýce (velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR gen. Jana Kratochvila) odešel do SSSR, kde vstoupil do tamního 1. čs. armádního sboru jako zpravodajec, později působil u tankové brigády, se kterou se účastnil osvobození Československa,
   1945–1946 učitel na devítiletce v Brně, Merhautova 37,
   práce u vojenských lesů, později jako správce statku na Šumavě (pro konflikt s komunistickým režimem musel pedagogické činnosti zanechat),
   po ukončení studia lesního inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Brně se stal mezinárodně uznávaným ornitologem,
   1951 útěk do Rakouska - ve Vídni se přihlásil na velitelství vojenských jednotek USA (následně se v Německu zapojil do práce v uprchlických záborech, kde se staral o československé uprchlíky),
   od roku 1952 působil jako zpravodajský důstojník americké armády - přispíval do rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky,
   1954 začal přednášet na Svobodné ukrajinské univerzitě v Mnichově (v roce 1955 získal docenturu; v letech 1961–1966 přednášel již jako profesor; v roce 1975 zastával funkci děkana),
   80. léta 20. století - Vysoká škola technická v Hohenheimu a Stuttgartu

  • odborné a zájmové organizace

   skaut (do skautu vstoupil v roce 1927, brzy se stal jednou z vůdčích osobností českého skautského hnutí)


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 28, hrob č. 77 (bronzový portrétní reliéf vytvořil v roce 2002 sochař František Navrátil)


  • poznámky

   V době okupace se mu podařilo dostat do Německa i svého bratra Antonína, který se zapojil do práce v americké zpravodajské službě a stal se významným představitelem rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky (svou manželku ve vysokém stupni těhotenství a dva syny se mu již z Československa vyvézt nepodařilo - rodina tak zůstala rozdělena až do roku 1989).
   V roce 1954 se usadil natrvalo v Německu, působil na Svobodné ukrajinské univerzitě v Mnichově. V roce 1985 byl jmenován senátorem Panevropského Parlamentu. V té době již přednášel na Vysoké škole technické v Hohenheimu a Stuttgartu.
   Po celou dobu svého pobytu v Německu usiloval o to, aby si děti našich exulantů udržely národní identitu a znalost jazyka. Zasloužil se o založení československé dálkové školy v exilu. Byl povolán jako ministr školství do exilové vlády. Stal se duší exilového skautského života - v Německu organizoval letní skautské tábory pro děti exulantů z celého světa. Po smrti Velena Fanderlika se stal světovým náčelníkem exilových skautů.
   Po roce 1989 město Brno navštěvoval často se svou rodinou.
   [Údaje k tomuto heslu pro naši encyklopedii připravil pan Jan Kratochvil, syn prof. Josefa Kratochvila. Děkujeme.]


  • obrazy

   img20954.jpg img20953.jpg img20952.jpg img20951.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Velen Fanderlik
   spolupráce v emigraci František Navrátil
   autor portrétního reliéfu na hrobě J. Kratochvila Zdeněk Rotrekl
   spolužák a přítel


  • partneři

   Anežka Kratochvilová (Farkas-Zyla de Nagy Joka)


  • děti

   Jiří Kratochvil
   Josef Kratochvil
   Jan Kratochvil


  • rodiče

   Josef Kratochvil
   Anežka Kratochvilová (Simonidesová)


  • sourozenci

   Antonín Kratochvil


  • ulice

   Šilingrovo náměstí
   bydliště doložené v letech 1920–1936 Štefánikova
   bydliště doložené v letech 1936–1939 (tehdy Pražská)


  • osoba na objektech

   J. Kratochvil
   pamětní deska: Šilingrovo náměstí 2/01 Josef Kratochvil
   pamětní deska: Štefánikova 22/02


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   17. 9. 2009
   Odhalení pamětní desky J. Kratochvilovi


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 29. 02. 2020

Josef Kratochvil v roce 1975, kdy zastával funkci děkana na Svobodné ukrajinské univerzitě v Mnichově. Fotografii pro naši encyklopedii poskytl pan Jan Kratochvil, syn. Děkujeme.