prof. PhDr. Ing. Josef Kratochvil

* 31.12.1915 Pozořice (okres Vyškov) – † 26.5.2001 Kemnath (SRN)


učitel, spisovatel, vysokoškolský pedagog, skautský činitel
dítě osobnosti: PhDr. Josef Kratochvil


pseudonym

J. K. Baby


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Pod pseudonymem J. K. Baby ho znali čtenáři časopisů Anděl strážný, Junák, Mladý hlasatel.
V Pozořicích poznal Josefa Žalmana, lesního správce lichtenštejnského panství, který mladého J. Kratochvila vedl k bližšímu poznání přírody a měl zásadní vliv na pozdější jeho knihy, které psal o přírodě.


bydliště

Pozořice - na velkostatku u strýce Hynka, správce lichtenštejnského panství (do roku 1919),
Brno:
- Šilingrovo náměstí 2
- Štefánikova 22


čestný občan

Brno (2000)


vzdělání

gymnázium v Brně v Křenové ulici,
Učitelský ústav v Brně (ukončil v roce 1934),
Učiliště útočné vozby ve Vyškově,
vojenská škola v Hranicích na Moravě,
1945–1948 FF MU v Brně - psychologie a dějepis, filozofie a pedagogika (1949 doktorát),
od roku 1948 Vysoká škola zemědělská v Brně (zaměřil se na výzkum vodního ptactva)


vyznamenání a pocty

státní vyznamenání Za zásluhy o stát in memoriam (2001),
nositel řady skautských vyznamenání (např. Zlatý kříž sv. Václava za odboj, Junácký válečný kříž za vlast 1939–1945, Řád čestné lilie v trojlístku - Zlatý stupeň)


jiné pocty

řadu cen obdržel za svou odbornou práci v oboru etologie (zoopsychologie a zoosociologie)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1934–1937 pedagogická činnost,
služba v armádě (1938–1939) - na Podkarpatské Rusi, kde se účastnil bojů s Maďary (v době nacistické okupace se aktivně zapojil v Obraně národa - pracoval pro zpravodajskou službu plk., později generála, Františka Moravce),
koncem roku 1944 na výzvu svého strýce (velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR gen. Jana Kratochvila) odešel do SSSR, kde vstoupil do tamního 1. čs. armádního sboru jako zpravodajec, později působil u tankové brigády, se kterou se účastnil osvobození Československa,
1945–1946 učitel na devítiletce v Brně, Merhautova 37,
práce u vojenských lesů, později jako správce statku na Šumavě (pro konflikt s komunistickým režimem musel pedagogické činnosti zanechat),
po ukončení studia lesního inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Brně se stal mezinárodně uznávaným ornitologem,
1951 útěk do Rakouska - ve Vídni se přihlásil na velitelství vojenských jednotek USA (následně se v Německu zapojil do práce v uprchlických táborech, kde se staral o československé uprchlíky),
od roku 1952 působil jako zpravodajský důstojník americké armády - přispíval do rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky,
1954 začal přednášet na Svobodné ukrajinské univerzitě v Mnichově (v roce 1955 získal docenturu; v letech 1961–1966 přednášel již jako profesor; v roce 1975 zastával funkci děkana),
80. léta 20. století - Vysoká škola technická v Hohenheimu a Stuttgartu


odborné a zájmové organizace

skaut (do skautu vstoupil v roce 1927, brzy se stal jednou z vůdčích osobností českého skautského hnutí)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 28, hrob č. 77 (bronzový portrétní reliéf vytvořil v roce 2002 sochař František Navrátil)


poznámky

V době okupace se mu podařilo dostat do Německa i svého bratra Antonína, který se zapojil do práce v americké zpravodajské službě a stal se významným představitelem rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky (svou manželku ve vysokém stupni těhotenství a dva syny se mu již z Československa vyvézt nepodařilo - rodina tak zůstala rozdělena až do roku 1989).
V roce 1954 se usadil natrvalo v Německu, působil na Svobodné ukrajinské univerzitě v Mnichově. V roce 1985 byl jmenován senátorem Panevropského Parlamentu. V té době již přednášel na Vysoké škole technické v Hohenheimu a Stuttgartu.
Po celou dobu svého pobytu v Německu usiloval o to, aby si děti našich exulantů udržely národní identitu a znalost jazyka. Zasloužil se o založení československé dálkové školy v exilu. Byl povolán jako ministr školství do exilové vlády. Stal se duší exilového skautského života - v Německu organizoval letní skautské tábory pro děti exulantů z celého světa. Po smrti Velena Fanderlika se stal světovým náčelníkem exilových skautů.
Po roce 1989 město Brno navštěvoval často se svou rodinou.
[Údaje k tomuto heslu pro naši encyklopedii připravil pan Jan Kratochvil, syn prof. Josefa Kratochvila. Děkujeme.]


soubory ke stažení

obrazy


osoby

Velen Fanderlik
spolupráce v emigraci František Navrátil
autor portrétního reliéfu na hrobě J. Kratochvila Zdeněk Rotrekl
spolužák a přítel

sourozenci

ulice

Šilingrovo náměstí
bydliště doložené v letech 1920–1936 Štefánikova
bydliště doložené v letech 1936–1939 (tehdy Pražská)


osoba na objektech

J. Kratochvil
pamětní deska: Šilingrovo náměstí 2/01 Josef Kratochvil
pamětní deska: Štefánikova 22/02


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

17. 9. 2009
Odhalení pamětní desky J. Kratochvilovi


Jis


Aktualizováno: 15. 06. 2022