Alois Mrštík

* 14.10.1861 Jimramov (okres Žďár nad Sázavou) – † 24.2.1925 Brno


spisovatel, dramatik a publicista
bratr osobnosti: Vilém Mrštík


zajímavé okolnosti

Díky působení bratří Aloise a Viléma se obec Diváky stala jedním z center kulturního života na Moravě. V roce 1893 zde založili knihovnu, jezdili sem i mnozí čeští a moravští umělci, včetně Leoše Janáčka či Jaroslava Kvapila, přátelské styky udržovali též s Jožou Úprkou, Josefem Merhautem, Františkem Pečinkou.


bydliště

Jimramov čp. 156 (rodný dům),
Ostrovačice u Brna (1869–1874),
Brno (1874–1889),
Diváky (1889–1925)


vzdělání

reálka,
učitelský ústav v Brně (ukončen v roce 1881)


jiné pocty

na skále nad rodným domem v Jimramově byla v roce 1927 odhalena pamětní deska Aloisi a Vilémovi Mrštíkovým (autorem akademický sochař Julius Pelikán),
100. výročí jeho narození připomenuto v roce 1961 vydáním poštovní známky


dílo

zobrazit


zaměstnání

zatímní učitel v Lískovci u Brna, v Rakvicích (okres Břeclav, 1882–1884), podučitel v Hrušovanech u Brna a v Těšanech (1886–1889), v roce 1889 správce školy v obci Diváky (okres Břeclav)


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skup. H5, hrob č. 386 (náhrobek s portrétní bustou vytvořil sochař Zdeněk Řehořík na místě původní secesní urny z tmavozeleného hadce od sochaře Františka Uprky, jež byla poničena); v roce 1996 byly ostatky A.M. odcizeny, 27. 11. 1997 rozhodnuto, aby hrob byl opraven a uveden do původního stavu (nová busta); urna byla původně uložena v náhrobku ve skup. 28, řada 1, hrob č. 66, poté v kolumbáriu, odd. 3, schránka 3


poznámky

zpopelněn 3. 3. 1925 v krematoriu v Pardubicíchpojmenované ulice

Bratří Mrštíků (Husovice)osoby

Robert Bartelmus
přítel Metoděj Bezděk
švagr Jan Herben
přítel Leoš Janáček
přítel Jan Knies
spolužák na učitelském ústavu a přítel
další osoby (5)...


partneři

Marie Mrštíková (Bezděková)
sňatek: 21. 8. 1901, Kobylí Magdalena Smržová
(partnerka, nemanželský syn František * 2. 8. 1882 nebyl legitimován sňatkem rodičů)


děti

Karel Mrštík
František Smrž
nemanželský syn
osoba na objektech

bratři Mrštíkovi
pomník: Rooseveltova 1-7/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jis, Čoup, Menš


Aktualizováno: 09. 01. 2020