prof. MUDr. Václav Neumann, DrSc.

* 25.2.1884 Mělník – † 21.3.1956 Brno


patolog a bakteriolog, zakladatel brněnské patologické školy, dlouholetý přednosta Ústavu patologické anatomie LF MU; v letech 1945–1947 rektor Masarykovy univerzity; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939


bydliště

Mělník čp. 27 (rodný dům),
Brno:
- Burešova 2–4
- Pekařská 53


vzdělání

1895–1902 vyšší gymnázium v Žitné ulici v Praze,
1902–25. 5. 1908 Lékařská fakulta české univerzity v Praze,
1908–1909 studijní pobyt v Palermu a v Pasteurově ústavu v Paříži (1918 habilitace, 1922 řádný profesor, 1956 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 (1945),
Řád čestné legie (1947),
Řád práce (5. 3. 1954)


dílo

Publikoval práce o zhoubných nádorech, bakteriálních onemocněních, zrůdnostech ve vývoji a vrozených vadách.
Své bohaté zkušenosti uložil do učebnice Základy pathologické anatomie (1950).


zaměstnání

1908 námořní nemocnice v Pule,
1909–1910, 1913–1914 chirurgická klinika ve Lvově,
1911–1913 patologicko-anatomický ústav LF v Praze,
1914–1917 prosektor a přednosta Státního bakteriologického ústavu v Zadaru,
1918–1920 ústav pro patologickou anatomii v Záhřebu,
1920–1922 prosektor Zemských zdravotních ústavů v Olomouci,
1922–1956 LF MU - přednosta ústavu patologické anatomie, v letech 1924–1925, 1925–1926, 1930–1931 děkan, v letech 1945–1947 rektor MU


odborné a zájmové organizace

Československá lékařská společnost J. E. Purkyně,
Spolek československých mediků,
Spolek českých lékařů v Praze,
Spolek učitelů vysokoškolských v Brně,
Český čtenářský spolek v Brně,
Družstvo českého národního divadla v Brně,
Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko,
Klub československých turistů,
Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skup. H5, hrob č. 92


poznámky

Jako veřejně činná osobnost, navíc s vysokým postavením mezi svobodnými zednáři, nemohl za války ujít nacistické perzekuci. Dvakrát byl zatčen: 1. září 1939 v akci Albrecht der Erste, vězněn na Špilberku, znovu v září 1941 a internován ve věznicí Pod kaštany.
osoby

Andělín Novák
spoluvězeň


partneři

Irma Neumannová (Wichertová)
(první manželka) Olga Neumannová (Kašparová)
sňatek: 20. 1. 1923, Praha (českobratrský chrám sv. Klimenta)
(druhá manželka)
ulice

Burešova
bydliště Pekařská
bydliště doložené v roce 1923


osoba na objektech

V. Neumann
pamětní deska: Pekařská 53/02


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

24. 5. 1947
5. sjezd Československé společnosti chirurgické
rektor Masarykovy univerzity
21. 4. 1947
Slavnostní promoce Karla Engliše a Františka Weyra
rektor Masarykovy univerzity
28. 6. 1946
Ustavující schůze celostátní Ligy proti rakovině
předseda spolku Dům útěchy v Brně
23. 3. 1946
První koncert Moravanu v osvobozeném Brně
rektor Masarykovy univerzity
1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Brně

další události (2)...


související odkazy

Kal, Menš


Aktualizováno: 07. 11. 2020