Prof. MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc.

* 1.10.1918 Brno – † 25.5.2008


profesor hygieny potravin


bydliště

Brno, Jana Uhra 17


vzdělání

reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
Vysoká škola zvěrolékařská v Brně (1939, pro zavření českých vysokých škol za okupace studium dokončil až v roce 1948)
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (dokončil v roce 1952)


zaměstnání

v roce 1951 převzal vedení Ústavu hygieny a technologie potravin Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, ústav vedl do roku 1960 (znovu pak v letech 1967–1985, kdy zastupoval prof. Matyáše)


odborné a zájmové organizace

Světová asociace veterinárních lékařů (spoluzakladatel),
Společnost veterinárních lékařů (pomáhal v roce 1968 zakládat, dlouholetý předseda)


hrob

hřbitov Brno-Královo Pole, Myslínova, skup. 1c, hrob č. 198–199


poznámky

položil vědecký základ pro specializaci „Sledování a distribuce cizorodých látek anorganického a organického původu do tkání hospodářských zvířat“, významně přispěl k dalšímu rozvoji oboru veterinární hygiena
ulice

Jana Uhra
bydliště


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 18. 01. 2020