prof. MUDr. Vladimír Novák, DrSc.

* 17.10.1891 Vrbčany (okres Kolín) – † 8.6.1965 Brno


zakladatel československé traumatologie, primář brněnské úrazové nemocnice a ředitel Výzkumného ústavu traumatologického v Brně, profesor úrazové chirurgie na brněnské lékařské fakultě


nej...

Československo: zakladatel československé traumatologie


bydliště

Brno, Na Ponávce 2


čestný občan

2013 (in memoriam)


vzdělání

1901–1909 gymnázium v Kolíně,
1909–1914 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
studijní cesty: Vídeň (1921), Štrasburk a Paříž (1924), USA (1926), Itálie (1927), severní Evropa (1928) aj.
habilitace pro patologii a terapii nemocí chirurgických (1926), mimořádný profesor (1931), řádný profesor pro obor úrazové chirurgie (1938), DrSc. (1956)


vyznamenání a pocty

Řád práce za vědeckou práci a mimořádné úspěchy v předcházení a léčení úrazů a znovuzačleňování zraněných do práce (1961)


jiné pocty

Medaile J. E. Purkyně (1957)


dílo

- jeho první práce se týkaly tématiky všeobecně chirurgické, v dalším období se zaměřil spíše na neurochirurgii, zejména problematiky mozkových tumorů
- více než polovina jeho prací je věnována úrazové prevenci a první pomoci, diagnostice, léčení a rehabilitaci poranění
- je autorem 2 monografií (Rehabilitace po úrazech, Chirurgie končetin)
- v odborných domácích i zahraničních časopisech publikoval více než 90 prací, na odborných sjezdech, konferencích a sympoziích přednesl na 150 přednášek


zaměstnání

záložní škola pro vojenské lékaře ve Vídni (1914),
posádková nemocnice v Praze (1918),
1918–1920 - I. chirurgická klinika v Praze,
od roku 1920 chirurgická klinika LF MU,
Úrazová nemocnice v Brně (od roku 1932 přednosta),
Výzkumný ústav traumatologický v Brně (v letech 1954–1965 ředitel)


odborné a zájmové organizace

Československá společnost chirurgická,
Československá lékařská společnost J. E. Purkyně,
Československá společnost ortopedická,
Československá společnost rentgenologická,
Société international de Chirurgie v Bruselu,
Société international de radiologie,
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie v Berlíně,
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skup. H5, hrob č. 390


poznámky

Jednou za své volební období uděluje Zastupitelstvo města Brna také čestné občanství. Za volební období 2010–2014 je získali v roce 2013 in memoriam Karel Kravka a Vladimír Novák.

ulice

Na Ponávce
bydliště


osoba na objektech

V. Novák
pamětní deska: Ponávka 6/02


stavby

Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 6/139
první primář (od 1. 5. 1932)
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

21. 1. 2014
Slavnostní předání ocenění Cena města Brna za rok 2013
uděleno čestné občanství in memoriam
1. 11. 1936
Návštěva rumunského krále Carola II. v Brně
v Úrazové nemocnici zajišťoval pohotovost při návštěvě rumunského krále
16. 12. 1913
Otevření nové budovy Úrazové dělnické pojišťovny pro Moravu a Slezsko v Brně
v roce 1932 pověřen vedením nové Úrazové nemocnice (ve své funkci setrval neuvěřitelných 33 let)


Kal, Menš


Aktualizováno: 26. 10. 2019