Mgr. Josef Pukl

* 5.2.1921 Nevojice (u Vyškova) – † 22.12.2006 Brno


varhaník, klavírista a hudební pedagog


čestný občan

obce Nevojice (2001)


cena města

Brna, v oboru hudba (2001)


vzdělání

konzervatoř v Brně (1936–1940 hra na varhany u Františka Michálka a 1940–1946 klavír u Jaroslava Kvapila),
JAMU v Brně - varhanní třída Františka Michálka (1947–1951)


zaměstnání

Státní filharmonie Brno (hráč na klávesové nástroje),
varhanní a klavírní korepetitor pěveckých sborů (Moravan, Foerster, Krásnohorská) a některých sólistů (Zdeněk Kroupa, Cecilie Strádalová),
vedle koncertování spolupracoval také při stavbě některých varhan – vypracovával dispoziční návrhy a dohlížel na jejich stavbu,
Lidová škola umění Jaroslava Kvapila v Brně - výuka hry klavír a na varhany (1947–1962),
konzervatoř v Brně (1951–1962 externě výuka hry na varhany a improvizace, mezi léty 1962–1982 již jako interní zaměstnanec na téže škole, 1976–1982 vedoucí varhanního oddělení),
JAMU v Brně - výuka klavírní praxe a varhanní improvizace (1972–1991)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 43, hrob č. 1374–1375stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub, mát


Aktualizováno: 23. 02. 2022