Emil Olšovský - Knos

* 9.12.1890 Brno-Maloměřice – † 20.4.1945 Jedovnice (okres Blansko)


od roku 1923 operní pěvec brněnského divadla; autor mnoha hrdinných a dramatických postav českého i světového repertoáru


rodné jméno

Knos


národnost

česká


nej...

Československo: první interpret postav oper Leoše Janáčka


zajímavé okolnosti

Umělecké jméno Olšovský přijal podle rybníku Olšovec v Jedovnicích, kde měl svůj domov a kde také zemřel. Jeho ostatky byly přeneseny do Brna v roce 1951 a uloženy na čestné pohřebiště ÚH.
Na pomníku na Ústředním hřbitově města Brna je zřetelně vidět úprava dne narození z původního 9. (jak bylo dříve uváděno v literatuře) na 19. 12. 1890. Ověřením v matrice narození i sňatkové je správné datum narození skutečně 9. 12. 1890. (-Menš)


bydliště

Maloměřice čp. 30 (rodný dům, dnes neexistuje),
Plzeň, Havlíčkova 5 (doloženo v roce 1919),
Brno-Maloměřice:
- Selská 72
- Beim Mutterfeld - Na mateří 49


vzdělání

vyučen zámečníkem,
studium zpěvu v Brně u M. Lazara, později u Theodora Czernika (Bohdana Černíka)


dílo

zobrazit


zaměstnání

operní pěvec - tenor,
angažmá v Brně (1912–1913 a 1923–1944), u východočeských divadel, v Plzni a Ostravě


hrob

původně pochován v Jedovnicích


čestný hrob

poznámky

měl zvučný hlas, zpíval především hrdinný repertoár




osoby

Theodor Czernik (Bohdan Černík)
pedagog Leoš Janáček
Olšovský-Knos patří k prvním interpretům Janáčkových postav Viktor Kamil Jeřábek
přítel Olga Morávková
společné koncerty


partneři

Anna Knosová (Vojáčková)
sňatek: 15. 7. 1919, Praha-Vinohrady (kostel sv. Ludmily)




ulice

Beim Mutterfeld - Na mateří
bydliště (dnes Mateří) Selská
bydliště doložené nejméně v letech 1892–1895 (tehdy Maloměřice čp. 34)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond E 67 Sbírka matrik 1579–1949 (1951), Matrika narozených, Brno-Obřany, sv. Václav 1878–1901, sign. 17652, pg. 206


Jis, MŠ, Menš, MJ


Aktualizováno: 04. 02. 2022