Ing. Dr. Jaroslav František Stockar von Bernkopf

* 8.5.1890 Doloplazy (okres Prostějov) – † 6.2.1977 Praha


architekt


bydliště

Doloplazy čp. 46 (rodný dům)


vzdělání

česká technika v Praze (v roce 1916 byl promován na doktora technických věd)


dílo

Podílel se např. na přestavbě panského domu v Badenu u Vídně s celým zařízením, v Brně např. na novostavbě továrny UP a Penzijního ústavu v Brně, přestavbách bankovních domů Hypoteční a Zemědělské banky moravské, České průmyslové a hospodářské banky, Brněnské banky atd.
Pro Národní banku československou vypracoval drobné adaptace v Jindřišské ulici v Praze (1937). Byl také autorem realizované přestavby nemocenské pojišťovny v Opavě, výstavby sociálního domu v Ostravě. Podle jeho projektu vznikl okresní úřad v Přerově, v Uherském Hradišti, projekt z roku 1935 na veřejnou nemocnici v Hranicích na Moravě se z finančních důvodů nerealizoval.
Spolu s bratrem Rudolfem postavili v Praze na Hradčanech, v ulici Na baště sv, Tomáše č. 231/5 rondokubistický dvojdům.


zaměstnání

architekt ve dvorní kanceláři knížete Lichtensteina ve Vídni,
architekt v Brně a Praze


odborné a zájmové organizace

stal se čestným docentem lesnických staveb pozemních na Vysoké škole zemědělské v Brně a členem zkušební komise pro státní zkoušky z oboru architektury


poznámky

Roku 1913 byl jmenován architektem ve dvorní kanceláři knížete Liechtensteina ve Vídni.
V roce 1915 byl povolán jako inženýr na ministerstvo války, nejdříve do projekčního oddělení vzduchoplavby, od roku 1916 jako samostatný referent do oddělení kontroly průmyslových staveb, kde setrval do konce války. Při této službě nadále zastával své civilní místo a současně pracoval na privátních architektonických projektech.
V roce 1919 se usadil v Brně jako civilní autorizovaný inženýr pro architekturu a pozemní stavby.
Po odchodu z Brna se stal ředitelem technického oddělení Národní banky v Praze.
(Informace pro naši encyklopedii zpracoval jeden ze čtenářů naší encyklopedie, děkujeme.)



osoby

Josef Kranz
spolupracovník


partneři

Emilie Anna Alžběta Stockar von Bernkopf (Cumpe)
sňatek: 10. 6. 1914, Praha (kostel sv. Štěpána)





Menš


Aktualizováno: 09. 10. 2022