prof. Vilém Petrželka

* 10.9.1889 Brno-Královo Pole – † 10.1.1967 Brno


hudební skladatel, pedagog, organizátor hudebního života


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

žák Leoše Janáčka; mezi jeho žáky patřili mj. Josef Kohout, Vilém Blažek, Josef Schreiber, Vítězslava Kaprálová aj.


bydliště

Brno-Královo Pole, Poděbradova 40,
Brno:
- Kounicova 63
- Nerudova 14


cena města

Cena osvobození města Brna


vzdělání

gymnázium,
varhanická škola v Brně (žák Leoše Janáčka),
studijní pobyt v Praze u Vítězslava Nováka


vyznamenání a pocty

Za vynikající práci


jiné pocty

zasloužilý umělec


dílo

četné symfonické, komorní a vokální skladby


zaměstnání

učitel Besedy Brněnské,
od roku 1919 profesor skladby a hudebně teoretických předmětů na brněnské konzervatoři a potom na JAMU - profesor hudební skladby


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Klub moravských skladatelů (zakládající člen),
Svaz československých skladatelů (1957–1962 předseda brněnské odbočky)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, č. 54b (vápencovou plastiku alegorie Hudby vytvořil sochař Jiří Marek)


pojmenováno

hudební škola v Ostravě-Zábřehu, na které vyučoval


poznámky

náhrobek s pískovcovou plastikou "Hudba" je od Jiřího Marka a je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek pro Brno-město
osoby

Jiří Bárta
student Karla Bartošová
sestřenice František Belfín
student Josef Berg
žák Josef Boháč
student
další osoby (28)...


partneři

Bedřiška Petrželková (Oplatková)
sňatek: 23. 6. 1923, Brno (kostel sv. Jakuba)

ulice

Nerudova
bydliště v letech 1923–1967 Poděbradova
bydliště doložené v době sňatku Kounicova
bydliště


osoba na objektech

V. Petrželka
pamětní deska: Nerudova 14/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Menš, Kal, blat


Aktualizováno: 01. 11. 2022