prof. RTDr. Ladislav Seifert, DrSc.

* 19.4.1883 Sušice (okres Klatovy) – † 6.2.1956 Brno


profesor geometrie na brněnské přírodovědecké fakultě, ředitel jejího matematického ústav, v letech 1926–1927 a 1937–1938 děkan fakulty, v letech 1947–1948 rektor Masarykovy univerzity


bydliště

Brno, Bayerova 2


vzdělání

česká reálka v Praze-Karlíně (1901 maturita),
1901–1903 Vysoká škola technická v Praze,
1903–1905 Filosofická fakulta České univerzity v Praze (obor matematika a deskriptivní geometrie),
1907–1908 studijní pobyt na univerzitách ve Štrasburku a v Göttingenu,
1914 titul RTDr., 1920 habilitace; 1921 profesor, DrSc. (in memoriam 19. 10. 1956)


dílo

Jeho práce se týkají analytické a syntetické geometrie, a to čar a ploch 3.–5. stupně trojrozměrného a čtyřrozměrného prostoru, soustav rotačních ploch 2. stupně a deskriptivní geometrie čar, ploch, přímkových osnov a kongruencí speciálních.

Seznam jeho prací je uveřejněn v Časopisu pro pěstování matematiky, 1956, s. 370–376.


zaměstnání

1906–1921 střední školy v Praze a v Plzni,
1921–1956 PřF MU


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Moravská přírodovědecká společnost,
Přírodovědecký klub v Brně,
Jednota českých matematiků a fyziků (1938–1942 a 1949–1951 předseda brněnského odboru),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 5, hrob č. 10 (dne 22. 11. 1979, pod čj. 3811/79 byl hrob vyřazen z ČH)
partneři

sourozenci

ulice

Bayerova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

8. 5. 1948
Slavnostní otevření Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
pronesl zdravici za Masarykovu univerzitu a za další vysoké školy
20. 1. 1948
Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
rektor MU
17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
rektor Masarykovy univerzity
21. 6. 1928
Ustavení spolku Sbor sociální péče o československé vysokoškolské studentstvo v Brně
zástupce MU


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 23. 10. 2017