JUDr. Jaromír Tomeček

* 30.9.1906 Kroměříž (okres Kroměříž) – † 15.7.1997 Brno


spisovatel, překladatel


pseudonym

užíval šifer: jt., tom., (básník Jan Skácel mu říkal Zelený Jaromír)


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

byl vynikajícím vypravěčem, oblíbeným u posluchačů četných přednášek o přírodě


bydliště

Kroměříž, Vodní (rodný dům, tehdy Kroměříž čp. 96),
Brno (od roku 1940), Tábor 22 (1948)


čestný občan

Brno 1996, město Kroměříž


vzdělání

klasické gymnázium v Kroměříži,
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1946 titul JUDr.)


jiné pocty

v Kroměříži se na jeho rodném domě nachází pamětní deska


dílo

zobrazit


zaměstnání

úředník v Rákošíně,
správní úředník a obvodní notář v Podkarpatské Rusi,
úředník Zemského úřadu,
v roce 1944 byl totálně nasazen jako dělník v brněnské slévárně,
po roce 1945 tajemník Zemské kulturní rady v Zemském národním výboru,
od roku 1948 pracoval ve Studijním a plánovacím úřadě v Brně - byl redaktorem publikací převážně zaměřených na vztah architektury a životního prostředí,
v letech 1954–1962 redaktor časopisu Host do domu,
poté se věnoval spisovatelské tvorbě


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e hrob č. 35 (přírodní náhrobek z bulharského vápence vytvořil sochař Milivoj Husák v roce 1998)


poznámky

V roce 1926 odešel na Podkarpatskou Rus.
Od roku 1929 působil v Podzakarpatské Rusi jako správní úředník a jako obvodní notář - nejprve v Dercenu, od roku 1930 v Lalově.
Od roku 1934 byl vedoucím notářem ve Volovém (dnes Mežgorje). V březnu 1939, po vyhlášení protektorátu a záboru Podkarpatské Rusi Maďarskem, se vrátil na Moravu.pojmenované ulice

Tomečkova (Lesná)osoby

Milivoj Husák
autor náhrobku Miroslav Plešák
spolupráce v časopise Index Jiří Přichystal
spolupráce Václav M. Wittner
člen kroužku mladých básníků v Brně


partneři

Helena Tomečková (Kyácová)
sňatek: 5. 6. 1930, Maríková (Slovensko)
(první manželka)
Blanka Tomečková (Štěpánková)
(druhá manželka)sourozenci

ulice

Tábor
bydliště


osoba na objektech

J. Tomeček
busta: Kociánka 2-6/04 J. Tomeček
pamětní deska: U Buku 0/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

5. 4. 2017
Výstava Host do domu
redaktor časopisu v letech 1954–1961
8. 9. 1994
Slavnostní otevření Rektorátu Masarykovy univerzity
jeden ze zúčastněných


Jis


Aktualizováno: 06. 05. 2022