Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jaromír Tomeček

  JUDr. Jaromír Tomeček


  • * 30.9.1906 Kroměříž – † 15.7.1997 Brno


  • spisovatel, překladatel


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1926 odešel na Podkarpatskou Rus.
   Od roku 1929 působil v Podzakarpatské Rusi jako správní úředník a jako obvodní notář - nejprve v Dercenu, od roku 1930 v Lalově.
   Od roku 1934 byl vedoucím notářem ve Volovém (dnes Mežgorje). V březnu 1939, po vyhlášení protektorátu a záboru Podkarpatské Rusi Maďarskem, se vrátil na Moravu.


  • bydliště

   Kroměříž,
   Brno (od roku 1940)


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Kroměříži,
   Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1946 titul JUDr.)


  • dílo

   zobrazit VÝBĚR Z DÍLA:
   - Vuí se směje (jedno z prvních děl - kniha povídek o zvířatech a přírodních obrázků pro děti)

   - Stříbrný Lipan a Země zaslíbená, Divní (románové pásmo zachycující život lidí v Karpatech)

   - Neklid, Admirál na Dyji, Jenom vteřiny (díla, zabývající se otázkou přírody)

   - Kameje, Doteky ticha, Závaží času, Zastav se na chvíli (soubory črt a fejetonů)

   - Mezi dvěma výstřely a Hora hoří (baladické romány - poetický protest proti libovolné manipulaci s přírodou)

   - Marko, Zlatá mandragora (románové vyprávění pro mládež)

   - Smaragdové stopy, Divotvorné lovy, Když padají hvězdy (povídky pro děti a mládež).


   Příspěvky do periodik:
   - Podkarpatské hlasy (1934 zde debutoval fejetonem Rozhovor)
   - Lidové noviny (1935–1943 zde črty, na jejichž základě vznikla kniha Vuí se směje).

   Po roce 1945 přispíval do řady časopisů:
   Kultura, Nový život, Literární noviny, Plamen, Host do domu, Krásy domova, Tvorba, Věda a život, Lidé a země, Naše rodina, Literární měsíčník, Rovnost, Práce (v obou denících fejetony a črty, které přešly do knih Kameje, Doteky ticha, Závaží času), Brněnský večerník, Svobodné slovo, Lidová demokracie, Inostrannaja literatura aj.

   Po roce 1990 publikoval v časopisech:
   Rok, Malovaný kraj, Svobodné slovo, Lidové noviny.

   Je autorem mnoha předmluv a doslovů a také katalogů výstav. Spolupracoval též s Československým rozhlasem – v letech 1929–1939 přispíval povídkami do košického vysílání.
   Od roku 1943 byl častým hostem vzdělávacích i zábavných pořadů - účastnil se mj. rozhlasových pořadů Sedmilháři (1963), Rukopis na mém stole (1972), Po pěšinách domova (1989). Spolupracoval také s Československou televizí – podílel se na většině dílů cyklu Lovy beze zbraní, je spoluautorem scénářů pořadů Sólo pro… lesy a zahrada slunce.


  • zaměstnání

   úředník v Rákošíně,
   správní úředník a obvodní notář v Podkarpatské Rusi,
   úředník Zemského úřadu,
   v roce 1944 byl totálně nasazen jako dělník v brněnské slévárně,
   po roce 1945 tajemník Zemské kulturní rady v Zemském národním výboru,
   od roku 1948 pracoval ve Studijním a plánovacím úřadě v Brně - byl redaktorem publikací převážně zaměřených na vztah architektury a životního prostředí,
   v letech 1954–1962 redaktorem časopisu Host do domu,
   poté se věnoval spisovatelské tvorbě


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e hrob č. 35 (přírodní náhrobek z bulharského vápence vytvořil sochař Milivoj Husák v roce 1998)


  • poznámky

   užíval šifer: jt., tom.


  • obrazy

   img7332.jpg img7333.jpg img7334.jpg img16055.jpg


  • pojmenované ulice

   Tomečkova (Lesná)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Václav M. Wittner"
   "Dotkli se Brna. Memoáry, vyprávění a hold osobnostem, které přispěli k jedinečnosti našeho města"
   "Jaromír Tomeček"
   "Zrcadlo vzpomínek (písemná podoba rozhlasového seriálu)"
   "Kraj návratů a inspirace. Medailonky osobností kulturního života Vysočiny"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Odkaz Jaromíra Tomečka"
   "Krajská knihovna Karlovy Vary"


  • osoby

   Jiří Přichystal
   spolupráce Václav M. Wittner
   člen kroužku mladých básníků v Brně


  • partneři

   Blanka Tomečková (Štěpánková)


  • osoba na objektech

   J. Tomeček
   busta: Kociánka 2-6/04 J. Tomeček
   pamětní deska: U Buku 0/03


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   5. 4. 2017
   Výstava Host do domu
   redaktor časopisu v letech 1954–1961
   8. 9. 1994
   Slavnostní otevření Rektorátu Masarykovy univerzity


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 11. 07. 2018

Místo posledního odpočinku Jaromíra Tomečka na Ústředním hřbitově v Brně. Foto Jis, září 2007.