Ladislav Wait

* 20.3.1904 Praha-Smíchov – † 15.5.1962


politik, poslanec NS ČSR (1954–1960) a NS ČSSR (1960–1962)


zajímavé okolnosti

domovské právo v Brně získal rozhodnutím ÚNV ze dne 24. 10. 1947


bydliště

Brno-Židenice, Divišgasse - Divišova 31,
Brno, Pekařská 3/5


vyznamenání a pocty

Řád práce (24. 2. 1958)


zaměstnání

„obchodvedoucí“ (doloženo v roce 1932),
úředník (vedoucí odboru místního hospodářství na KNV v Brně, doloženo v roce 1954),
místopředseda Čs. strany socialistické


politická orientace

Československá strana socialistická


odborné a zájmové organizace

Rada KNV (doloženo v roce 1960)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skup. H5, hrob č. 396partneři

Ludmila Waitová (Kučerová)
sňatek: 6. 8. 1932, Brno (městská rada)
ulice

Divišgasse - Divišova
bydliště doložené v roce 1932 (dnes Mrkosova) Pekařská
bydliště (zřejmě v roce 1947 - Menš)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jis, Menš, mát


Aktualizováno: 13. 01. 2019