prof. JUDr. František Vážný

* 1.4.1868 Sviny u Veselí nad Lužnicí – † 9.3.1941 Brno


profesor civilního řízení soudního na brněnské právnické fakultě; dlouholetý místopředseda Ústavního soudu, člen mezinárodního smírčího soudu v Haagu; starosta Právnické jednoty moravské


zajímavé okolnosti

zasloužil se o pořádání judikatury Nejvyššího soudu


příčina úmrtí

arteriosklerosa


bydliště

Brno, Veselá 2


vzdělání

gymnázium v Českých Budějovicích,
1889–1895 Právnická fakulta české univerzity v Praze (1896 titul JUDr., 1933 profesor)


jiné pocty

dne 27. 4. 1935, když se loučil s aktivní službou, byly mu na slavnostním shromáždění Nejvyššího soudu odevzdány děkovné dekrety prezidenta republiky a ministra spravedlnosti


dílo

Většina činnosti byla spjata s prací soudcovskou. Jako hlavní redaktor úředních sbírek rozhodnutí civilních i trestních položil základy judikatuře Nejvyššího soudu. Spolupůsobil při podávání posudků Nejvyššího soudu o četných osnovách zákonů a zúčastnil se prací na zákoně o soudní příslušnosti a civilním řádu soudním.

Stěžejní práce:
- O ústrojí a příslušnosti soudů (1926)
- Pracovní soudy (1934).


zaměstnání

1897–1904 soudcovská služba,
1904–1914 Nejvyšší soud ve Vídni,
1914–1918 Vrchní zemský soud v Praze,
1919–1935 Nejvyšší soud v Brně,
PrF MU (od roku 1919 přednášky z občanského práva a z občanského soudního řízení, od roku 1933 jako bezplatný řádný profesor)


odborné a zájmové organizace

Právnická jednota moravská (1922 předseda),
Československý akademický spolek Právník (1933 čestný člen),
Český čtenářský spolek v Brně


čestný hrob

poznámky

pohřeb z kostela sv. Jakuba v Brně se konal 12. 3. 1941 (povolen odklad na 4. den)partneři


ulice

Veselá
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

5. 11. 1919
Zahájení činnosti Nejvyššího soudu ČSR v Brně
dlouholetý místopředseda Nejvyššího soudu ČSR


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 20. 11. 2017