Internetová encyklopedie dějin města Brna

Oldřich Vykypěl

  Oldřich Vykypěl


  • * 27.2.1912 Brno – † 21.2.1983 Brno


  • herec, dlouholetý člen činohry Státního divadla v Brně, v letech 1978–1983 její šéf; představitel desítek rolí hrdinných i charakterních postav, zastánce realismu v hereckém projevu; pedagog a podporovatel ochotnického divadla


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   I. státní reálka v Brně,
   Vysoká obchodní škola v Praze,
   studium herectví na Státní konzervatoři v Praze (ukončeno v roce 1934)

  • vyznamenání a pocty

   Zasloužilý umělec (1973),
   nositel Řádu práce (1977)


  • zaměstnání

   angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích (od 1934),
   vojenská služba,
   člen činohry Zemského divadla v Brně (od 1938),
   šéf činohry Státního divadla v Brně (od 1973),
   pedagog na JAMU v Brně (od 1951),
   odchod do penze (1980)

  • politická orientace

   člen KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   ochotnické divadlo


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 8


  • poznámky

   V mládí ho mužný zjev přímo předurčoval pro hrdinské chlapecké postavy a milovníky. Měl i velmi propracované mimické a pohybové schopnosti s vysokou hlasovou kulturou. Později přešel k velkým rolím charakterním v oblasti dramatické i komické.

   Náhrobek na čestném hrobě tvoří přírodní balvan oválného nepravidelného tvaru s měděným aplikovaným nápisem. Je zařazen do Státního seznamu nemovitých kulturních památek okresu Brno-město a je památkově chráněn.


  • obrazy

   img10222.jpg img7357.jpg img7358.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Oldřich Vykypěl"
   "První česká státní reálka v Brně 1880–1930. Památník vydaný u příležitosti prvního padesátiletí ústavu"
   "Brněnské hřbitovy. Průvodce po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích"


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jis, MŠ


Aktualizováno: 13. 01. 2019

Stanislav Hejný (jako Petr, král kyperský a jeruzalémský) a Oldřich Vykypěl (jako Štěpán, vévoda ve hře Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně), 15.3.1943. AMB foto, XVIIIa 254.