prof. PhDr. Jan Zavřel

* 5.5.1879 Třebíč (okres Třebíč) – † 3.6.1946 Brno


zoolog, entomolog, zakladatelská osobnost Masarykovy univerzity a její rektor ve školním roce 1933–1934, děkan a ředitel zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


bydliště

Brno, Kunzova 2


vzdělání

gymnázium v Třebíči,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1898 – 14. 7. 1903)


jiné pocty

jmenován čestným členem řady vědeckých společností


dílo

Důsledný pokračovatel morfologicko-anatomické školy Vejdovského. Zabýval se především výzkumem pakomářích larev a kukel (Chironomidae), jedné z nejrozšířenějších čeledí dvoukřídlého hmyzu.
Byl spoluredaktorem Naší vědy, redigoval Práci Moravské přírodovědecké společnosti.
Seznam jeho prací: Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně za r. 1957–1959. (1959, s. 19–32).


zaměstnání

1903–1904 státní reálka v Praze-Holešovicích,
1904–1909 zemská reálka v Hodoníně,
1909–1919 gymnázium v Hradci Králové,
1919–1920 státní reálka v Praze-Podskalí,
1920–1946 PřF MU - ředitel zoologického ústavu, děkan fakulty v letech 1924/1925 a 1936/1937


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Královská česká společnost nauk,
Masarykova akademie práce,
Národní rada badatelská,
Moravská přírodovědecká společnost,
Přírodovědecký klub v Brně,
Biologická společnost v Brně,
Šafaříkova učená společnost v Bratislavě,
Československá společnost entomologická,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skup. H5, hrob č. 95 (bronzový medailon s reliéfním portrétem na náhrobku vytvořil v roce 1949 sochař Vincenc Makovský)


pojmenováno

dva druhy pakomárů - Zavřelia a Zavřeliella
osoby

Ludmila Besedová
Jan Zavřel byl jedním ze svědků na svatbě Ludmily Besedové Emil Maria Hachler
student Vincenc Makovský
autor bronzového medailonu s reliéfním portrétem na náhrobku František Vejdovský
učitel


partneři

Marie Zavřelová (Česneková)
sňatek: 19. 11. 1904


děti


ulice

Kunzova
bydliště Na kopečku
bydliště doložené v roce 1921 (dnes Antonína Slavíka)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

9. 12. 1933
Slavnostní promoce Josefa Suka a Maxe Švabinského
rektor Masarykovy univerzity
29. 1. 1924
Ustavující schůze Moravské přírodovědecké společnosti


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 14. 05. 2020