JUDr. Jan Žáček

* 31.5.1849 Čertoryje (dnes Charváty) u Olomouce – † 4.10.1934 Brno


advokát, politik, ministr a novinář


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Žáček představoval nejvýraznější a nejnadanější osobnost konzervativní politiky na Moravě.
Po převratu roku 1918 se stáhl z politického života. Jeho úmrtím se definitivně uzavřela kapitola staročeské politiky na Moravě.


bydliště

Čertoryje čp. 14 (rodný dům)


vzdělání

gymnázium v Olomouci,
právnická studia na univerzitách ve Vídni a Praze (v roce 1876 promován doktorem práv)


jiné pocty

pamětní deska na Národním domě v Olomouci, ulice 8. května 21 (na domě, kde bydlel), čestné občanství mnoha města a obcí (např. Boskovice, uděleno 22. 11. 1890)


dílo

- O volební opravě brněnské. Brno 1905.
- Pravda o krvavých událostech moravských . Řeč poslance dr. Jana Žáčka pronesená dne 8. listopadu 1899 na říšské radě. Těsnopisný protokol XVI. sesse, s, 517–540.


zaměstnání

právnickou praxi započal v olomoucké advokátní kanceláři staročeského vůdce Josefa Fanderlika,
roku 1880 si otevřel vlastní advokátní kancelář v Olomouci a brzy vynikl jako obhájce v trestních záležitostech,
1885–1911 poslanec říšské rady (1901–1907 druhý místopředseda a 1907–1908 první místopředseda poslanecké sněmovny říšské rady),
1887–1918 poslanec moravského zemského sněmu (1902–1906 druhý, 1906–1908 první náměstek moravského zemského hejtmana),
od listopadu 1908 do října 1909 český ministr-krajan v předlitavské vládě,
1912–1918 člen panské sněmovny


politická orientace

od 70. let 19. století čelný představitel Národní strany (staročechů) na Moravě


odborné a zájmové organizace

roku 1893 stál u založení Národního klubu v Brně (základní organizační jednotka moravských staročechů),
1895–1916 předseda moravského výkonného výboru Národní strany,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

poznámky

Podnikl v roce 1906 spolu s dalšími osobnostmi studijní cestu po Německu, Švýcarsku a Rakousku, po návratu navrhli zřízení třetího českého Zemského ústavu pro hluchoněmé děti (po Ivančicích a Lipníku nad Bečvou) ve Valašském Meziříčí.stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jis, Jord


Aktualizováno: 30. 04. 2021