Internetová encyklopedie dějin Brna

Siegfried Stein

  Ing. Siegfried Stein


  • * 19.5.1881 Brno – † 5.4.1942 Terezín


  • podnikatel ve sladovnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
   dítě osobnosti: Alexander Stein


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   k roku 1915 uveden jako honorární konzul Uruguaye v Brně

  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Brno:
   - Neugasse (Nová) 59
   - Jodokstrasse - Joštova


  • vzdělání

   vysokoškolské studium


  • zaměstnání

   obchodník v Brně,
   v roce 1912 se stal po úmrtí otce Alexandra Steina spolu s mladším bratrem veřejným společníkem firmy Ujezder Malzfabrik Schindler et Stein v Brně,
   firma změnila název obou závodů (Újezd u Brna a Chrudim) na Exportmalzfabriken Schindler et Stein, ale již v roce 1913 byla komanditní společnost zrušena a po likvidaci vymazána z obchodního rejstříku, protože se změnila v akciovou společnost Oesterreichische Export Malzfabriken Schindler et Stein A. G. se sídlem ve Vídni a se závody v Újezdě u Brna, Chrudimi a Slavkově u Brna s akciovým kapitálem 3 miliony korun

  • odborné a zájmové organizace

   člen správní rady akciové společnosti „Oesterreichische Export Malzfabriken Schindler et Stein A. G.


  • poznámky

   Zemřel svobodný a bezdětný.
   Z Brna převezen dne 31. 3. 1942 transportem Af-143 do Terezína, kde zemřel. (Bližší informace jsme získali z oznámení o úmrtí: zůstal svobodný, povoláním soukromník.)
   V Terezíně se tehdy nacházel bratr Richard a švagrová Vilma, v protektorátu uvedena sestra Rosalie Haberfeldová (ve skutečnosti již v době jeho úmrtí byla také v Terezíně -Menš).


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Alexander Stein
   Rosalie Steinová (Weinbergerová)


  • sourozenci

   Amalie Steinová
   Richard Stein
   Rosalie Haberfeld (Stein)
   nevlastní sourozenec


  • ulice

   Neugasse (Nová)
   bydliště doložené v roce 1900 (dnes Lidická) Jodokstrasse - Joštova
   poslední bydliště před transportem


  • události

   31. 3. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Af"
   v transportu měl číslo 143


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 20. 01. 2019