Jan Rozkošný

* 19.10.1855 Křenovice (okres Přerov) – † 27.3.1947 Brno


rolník v Křenovicích na Hané, národohospodář a politik


zajímavé okolnosti

Zasloužil se o rozvoj moravského zemědělství a zemědělského školství. Podílel se na založení rolnické továrny na umělá hnojiva a lučebniny v Přerově (1894), rolnického cukrovaru v Němčicích na Hané (1910) a akciové rolnické strojnické továrny E. Kokora v Přerově.


vzdělání

hospodářská škola v Přerově (1869)


čestný doktorát

Česká vysoká škola technická v Brně (6. 3. 1926)


dílo

O scelování pozemků (1889).


zaměstnání

od roku 1873 hospodář na statku v Křenovicích,
od roku 1882 starosta Křenovic,
v roce 1887 založil v Křenovicích pokračovací zemědělské kursy, ve kterých vyučoval,
od roku 1886 poslanec moravského zemského sněmu,
od roku 1887 poslanec rakouské říšské rady za staročeskou stranu,
1920–1935 senátor Národního shromáždění za agrární stranu


odborné a zájmové organizace

předseda Ústředního sboru Zemědělské rady moravské,
řádný člen Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění v Praze,
předseda Ústředního svazu hospodářských společenstev v ČSR,
předseda České hospodářské společnosti na Moravě,
předseda hospodářských spolků v Přerově a Kojetíně


poznámky

Pro posluchače ČVŠT v Brně založil nadaci s názvem "Nadace Dra h. c. Jana Rozkošného z Křenovic u Kojetína". O udělení stipendia mohli žádat posluchači odboru chemického, strojního a elektroinženýrského.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Zemské zemědělské muzeum pro Moravu v Brně v letech 1907-1920"

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Československý biografický slovník"


události

1. 10. 1908
Zemské zemědělské muzeum pro Moravu v Brně poprvé zpřístupněno veřejnosti
poslanec rakouské říšské rady za staročeskou stranu
17. 12. 1905
Založení Spolku absolventů Bohunické školy
protektor spolku


Čoup, blat


Aktualizováno: 20. 09. 2019