Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Rozkošný

  Jan Rozkošný


  • * 19.10.1855 Křenovice (okres Přerov) – † 27.3.1947 Brno


  • rolník v Křenovicích na Hané, národohospodář a politik


  • zajímavé okolnosti

   Zasloužil se o rozvoj moravského zemědělství a zemědělského školství. Podílel se na založení rolnické továrny na umělá hnojiva a lučebniny v Přerově (1894), rolnického cukrovaru v Němčicích na Hané (1910) a akciové rolnické strojnické továrny E. Kokora v Přerově.


  • vzdělání

   hospodářská škola v Přerově (1869)

  • čestný doktorát

   Česká vysoká škola technická v Brně (6. 3. 1926)


  • dílo

   O scelování pozemků (1889).


  • zaměstnání

   od roku 1873 hospodář na statku v Křenovicích,
   od roku 1882 starosta Křenovic,
   v roce 1887 založil v Křenovicích pokračovací zemědělské kursy, ve kterých vyučoval,
   od roku 1886 poslanec moravského zemského sněmu,
   od roku 1887 poslanec rakouské říšské rady za staročeskou stranu,
   1920–1935 senátor Národního shromáždění za agrární stranu

  • odborné a zájmové organizace

   předseda Ústředního sboru Zemědělské rady moravské,
   řádný člen Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění v Praze,
   předseda Ústředního svazu hospodářských společenstev v ČSR,
   předseda České hospodářské společnosti na Moravě,
   předseda hospodářských spolků v Přerově a Kojetíně


  • poznámky

   Pro posluchače ČVŠT v Brně založil nadaci s názvem "Nadace Dra h. c. Jana Rozkošného z Křenovic u Kojetína". O udělení stipendia mohli žádat posluchači odboru chemického, strojního a elektroinženýrského.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Zemské zemědělské muzeum pro Moravu v Brně v letech 1907-1920"
   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Československý biografický slovník"


  • události

   1. 10. 1908
   Zemské zemědělské muzeum pro Moravu v Brně poprvé zpřístupněno veřejnosti
   poslanec rakouské říšské rady za staročeskou stranu
   17. 12. 1905
   Založení Spolku absolventů Bohunické školy
   protektor spolku


  • autor

   Čoup, blat


Aktualizováno: 20. 09. 2019