JUDr. Richard Barrata-Dragono

* 7.3.1867 Poltár – † 12.3.1946 Třebíč (sběrný tábor)


velkostatkář v Budišově, přísedící moravského zemského výboru


šlechtický titul

svobodný pán


zajímavé okolnosti

započal výstavbu železniční tratě Studenec – Velké Meziříčí


vzdělání

Právnická fakulta ve Vídni


zaměstnání

zasedal v Moravském zemském sněmu a v zemském výboru (do roku 1918)


odborné a zájmové organizace

Československá zemědělská akademie (1938)Jis, Kal


Aktualizováno: 24. 06. 2015