JUDr. Ladislav Pluhař

* 18.6.1865 Žďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou) – † 6.5.1940 Brno (nemocnice Milosrdných bratří)


politik; osobnost brněnského veřejného života; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

jako předseda Západomoravských elektráren vykonal mnoho pro elektrizaci Moravyvzdělání

1884 – 25. 11. 1889 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


zaměstnání

advokát


politická orientace

Pokroková strana lidu na Moravě (člen výkonného výboru před rokem 1914)


odborné a zájmové organizace

Sokol (starosta župy Rastislavovy),
Národní rada (předseda brněnské odbočky),
Společnost Moravského krasu (předseda),
poslanec moravského sněmu (1906),
náměstek zemského hejtmana (1911),
předseda Zemského správního výboru (1918–1925),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 54, řada 1, hrob č. 17–19


poznámky

V projevu nad hrobem Františka Pavlíka, který dr. Pluhař přednesl za Sokolstvo, mj. řekl: „Suď sám Hospodin ty, kdož s naším životem zahrávají si svévolně jako s míčem, jenž možno odkopnouti a zničiti.“
Od roku 1915 byl členem moravské pobočky tajného výboru Maffie, v říjnu 1918 člen Moravského národního výboru a předseda národního výboru v Brně.
Pohřeb se konal s povolením lékaře 10. 5. 1940.
osoby

Arnošt Heinrich
spolupráce v prvním odboji František Pavlík
při pohřbu Fr. Pavlíka se dr. Pluhař loučil za Sokolstvo Jaroslav Stránský
spolupráce v prvním odboji


partneři

Marie Pluhařová (Hoffmeisterová)
sňatek: 16. 9. 1901, Praha (kostel Panny Marie Sněžné)
ulice

třída Legionářů (Legionärenstrasse)
bydliště v době úmrtí (matrikář použil ještě starý název, ulice se od ledna toho roku jmenovala již Alleegasse -V aleji, dnes třída Kpt. Jaroše) Dominikanerplatz
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Dominikánské náměstí) Winterhollerplatz (Winterhollerovo náměstí)
bydliště doložené v roce 1902 (dnes náměstí 28. října)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

26. 6. 1930
Poslední návštěva prezidenta Masaryka v Brně
předseda výstavní akciové společnosti
9. 6. 1928
Třetí oficiální návštěva prezidenta Masaryka v Brně
přísedící zemského soudu
6. 8. 1923
Atentát na dr. Pluhaře v Brně
v jeho bytě byl spáchán neúspěšný atentát
8. 3. 1921
Oslava narozenin prezidenta T. G. Masaryka v Brně
přísedící zemského soudu
19. 5. 1917
Založení spolku Mensa Akademická českých vysokých škol brněnských
první předseda spolku

další události (1)...


Menš


Aktualizováno: 11. 04. 2022