Kuneš Sonntag

* 19.2.1878 Lazce (dnes Troubelic) – † 29.3.1931 Praha


politik; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje


rodné jméno

Konrad Sonntag


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

byl jedním z iniciátorů založení Vysoké školy zemědělské v Brně, zasadil se také o to, aby tato škola dostala do vínku školní lesní statek v Adamově


bydliště

Lazce čp. 4,
Brno, Starobrněnská 13


vzdělání

německé gymnázium v Uničově a Moravské Třebové,
1893–1895 Vyšší mlynářská škola v Dippoldiswalde u Drážďan,
zemědělský institut při univerzitě v Halle


dílo

Moravské cukrovarnictví a řepařství (1914).


zaměstnání

funkcionář Moravské strany agrární,
od roku 1912 předseda Řepařské jednoty na Moravě a ve Slezsku,
1913–1918 poslanec zemského sněmu (během první světové války udržoval kontakty se slovenskými politiky, spolupracoval také s Aloisem Švehlou),
ředitel Obilního ústavu pro Moravu,
od července 1918 předseda Zemské hospodářské rady pro Moravu,
v říjnu 1918 místopředseda Moravského národního výboru,
po vzniku ČSR v letech 1918–1922 poslanec Národního shromáždění,
1919–1920 postupně ministr financí, zásobování, obchodu a zemědělství,
1922–1931 místopředseda agrární strany,
prezident Anglo-československé banky


politická orientace

Moravská agrární strana


odborné a zájmové organizace

předseda Bankovního úřadu při ministerstvu financí (9. 10. 1919 – 25. 5. 1920)


hrob

hřbitov v Renotech (dnes Uničova)


poznámky

Zasloužil se o založení Moravského zemského výzkumného ústavu zemědělského v Brně, za první světové války jako prezident moravské pobočky Válečného ústavu obilního pomáhal řešit problémy ústavu, vypracováním plánu na reorganizaci moravského výzkumnictví pověřil vynikajícího odborníka prof. dr. J. Stoklasu. Cílem bylo zvýšit zemědělskou a lesnickou produkci na Moravě. Ústavu projevoval svou přízeň i po vzniku ČSR jako ministr zemědělství.
Po roce 1922 odešel z politického života, soustředil se na činnost v hospodářské oblasti. Pracoval v bankovním sektoru (prezident Anglo-československé banky), organizoval sladovnický průmysl (předseda sladovnického odboru Ústředního svazu čs. průmyslníků), od roku 1924 viceprezident Československé akademie zemědělské.osoby

Karel Engliš
blízký přítel K. Sonntaga od roku 1913; podpořil jeho jmenování ředitelem Anglo-československé banky Jan Vaňha
spolupráce


partneři

Anna Sonntagová (Nemluvilová)
sňatek: 1899
(první manželka, manželství zůstalo bezdětné)
Božena Sonntagová (Opltová)
sňatek: 8. 8. 1918, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)
(druhá manželka)
ulice

Starobrněnská
bydliště


události

15. 11. 1926
Sladařský sjezd v Brně
zahájil sjezd
28. 10. 1918
Vznik Moravského národního výboru
člen předsednictva
20. 8. 1918
Vytvoření Zemské hospodářské rady pro Moravu
ředitel Obilního úřadu pro Moravu


Menš


Aktualizováno: 02. 11. 2021