Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Šrámek

  Msgre. Prof. ThDr. Jan Šrámek


  • * 12.8.1870 Grygov u Olomouce – † 22.4.1956 Praha


  • politik; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vyznamenání a pocty

   Řád Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy (1991)


  • zaměstnání

   přísedící zemského soudu (doloženo v roce 1916)

  • politická orientace

   Čs. strana lidová

  • odborné a zájmové organizace

   Orel


  • poznámky

   Od roku 1899 zakladatel a předseda Křesťansko sociální strany; od roku 1906 poslanec Moravského zemského sněmu, od roku 1907 poslanec Říšské rady; od listopadu 1916 člen Národního výboru; v červenci 1917 člen Národního výboru československého, propagoval národní myšlenku na Moravě a ve Slezsku; koncem října 1918 člen Moravského národního výboru, prosadil předání katolické tělovýchovné jednoty Orel k dispozici branné moci nově vzniklé ČSR.
   Od listopadu 1918 poslanec Národního shromáždění, od roku 1921 ministr různých rezortů čs. vlády; v letech 1919–1938 a znovu 1945–1948 předseda Čs. strany lidové; po okupaci odešel do emigrace; 1939–1940 místopředseda Čs. národního výboru v Paříži; 1940–1945 předseda čs. exilové vlády v Londýně; v letech 1945–1948 náměstek předsedy vlády; po roce 1948 perzekvován.


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Bulla
   kněz, profesor, národohospodář (J. Šrámek se účastnil jeho pohřbu) Františka Menšíková
   blízký spolupracovník


  • události

   7. 12. 1947
   Slavnostní zahájení výuky na Biskupském gymnáziu
   politik
   1. 7. 1930
   Slavnostní otevření orlovny v Bohunicích
   jeden ze zúčastněných
   1. 6. 1930
   Slavnostní posvěcení orlovny v Bohunicích
   politik
   28. 10. 1918
   Vznik Moravského národního výboru
   člen předsednictva
   6. 4. 1916
   Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. a vysvěcení nemocniční kaple
   účastník slavnosti

   další události (1)...


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 31. 01. 2020