Msgre. Prof. ThDr. Jan Šrámek

* 12.8.1870 Grygov u Olomouce – † 22.4.1956 Praha


politik; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


vyznamenání a pocty

Řád Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy (1991)


zaměstnání

přísedící zemského soudu (doloženo v roce 1916)


politická orientace

Čs. strana lidová


odborné a zájmové organizace

Orel


poznámky

Od roku 1899 zakladatel a předseda Křesťansko sociální strany; od roku 1906 poslanec Moravského zemského sněmu, od roku 1907 poslanec Říšské rady; od listopadu 1916 člen Národního výboru; v červenci 1917 člen Národního výboru československého, propagoval národní myšlenku na Moravě a ve Slezsku; koncem října 1918 člen Moravského národního výboru, prosadil předání katolické tělovýchovné jednoty Orel k dispozici branné moci nově vzniklé ČSR.
Od listopadu 1918 poslanec Národního shromáždění, od roku 1921 ministr různých rezortů čs. vlády; v letech 1919–1938 a znovu 1945–1948 předseda Čs. strany lidové; po okupaci odešel do emigrace; 1939–1940 místopředseda Čs. národního výboru v Paříži; 1940–1945 předseda čs. exilové vlády v Londýně; v letech 1945–1948 náměstek předsedy vlády; po roce 1948 perzekvován.osoby

František Bulla
kněz, profesor, národohospodář (J. Šrámek se účastnil jeho pohřbu) Františka Menšíková
blízký spolupracovník


události

7. 12. 1947
Slavnostní zahájení výuky na Biskupském gymnáziu
politik
1. 7. 1930
Slavnostní otevření orlovny v Bohunicích
jeden ze zúčastněných
1. 6. 1930
Slavnostní posvěcení orlovny v Bohunicích
politik
28. 10. 1918
Vznik Moravského národního výboru
člen předsednictva
6. 4. 1916
Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. a vysvěcení nemocniční kaple
účastník slavnosti

další události (1)...


Menš


Aktualizováno: 31. 01. 2020