Msgre. Prof. ThDr. Jan Šrámek

* 12.8.1870 Grygov u Olomouce – † 22.4.1956 Praha


politik; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


čestný občan

28. 6. 1945 (Plénum ((ÚNV|Ústřední národní výbor) města Brna zrušilo dne 16. 4. 1948 udělení pro pokus o útěk do ciziny)


vyznamenání a pocty

Řád Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy (1991)


zaměstnání

přísedící zemského soudu (doloženo v roce 1916)


politická orientace

Čs. strana lidová


odborné a zájmové organizace

Orel


poznámky

Od roku 1899 zakladatel a předseda Křesťansko sociální strany; od roku 1906 poslanec Moravského zemského sněmu, od roku 1907 poslanec Říšské rady; od listopadu 1916 člen Národního výboru; v červenci 1917 člen Národního výboru československého, propagoval národní myšlenku na Moravě a ve Slezsku; koncem října 1918 člen Moravského národního výboru, prosadil předání katolické tělovýchovné jednoty Orel k dispozici branné moci nově vzniklé ČSR.
Od listopadu 1918 poslanec Národního shromáždění, od roku 1921 ministr různých rezortů čs. vlády; v letech 1919–1938 a znovu 1945–1948 předseda Čs. strany lidové; po okupaci odešel do emigrace; 1939–1940 místopředseda Čs. národního výboru v Paříži; 1940–1945 předseda čs. exilové vlády v Londýně; v letech 1945–1948 náměstek předsedy vlády; po roce 1948 perzekvován.
osoby

František Bulla
kněz, profesor, národohospodář (J. Šrámek se účastnil jeho pohřbu) Vojtěch Jílek
spolupráce v odboji Františka Menšíková
blízký spolupracovník


události

7. 12. 1947
Slavnostní zahájení výuky na Biskupském gymnáziu
politik
1. 7. 1930
Slavnostní otevření Orlovny v Bohunicích
jeden ze zúčastněných
1. 6. 1930
Slavnostní posvěcení orlovny v Bohunicích
politik
28. 10. 1918
Vznik Moravského národního výboru
člen předsednictva
6. 4. 1916
Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. a vysvěcení nemocniční kaple
účastník slavnosti

další události (1)...


Menš


Aktualizováno: 18. 07. 2023