P. František Sal. Bařina, OSA

* 27.1.1863 Břest u Kroměříže – † 22.9.1943 Brno


zemský prelát moravský; politik, překladatel z polštiny a ruštiny


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Brno: první český opat starobrněnského kláštera


zajímavé okolnosti

za jeho opatství byly obohaceny umělecké sbírky starobrněnského kláštera a restaurovány cenné obrazy


bydliště

zaměstnání

opat augustiniánského kláštera na Starém Brně


politická orientace

Lidová strana


odborné a zájmové organizace

Starobrněnská Beseda,
Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna v Brně (prezident v roce 1929),
Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 2, řada 1, hrob č. 85


poznámky

Jako přísedící moravského zemského výboru (v oboru melioračním) se podílel také na parcelaci brněnského statku kláštera augustiniánů, z něhož vznikla nynější Masarykova čtvrť se zástavbou rodinných domů se zahrádkami. Parcely umožnil získat rodinám levným prodejem, neboť takový domov chápal jako potřebný pro život rodinný.
Umožnil také výstavbu budovy české techniky v Brně prodejem levných pozemků z majetku kláštera na její stavbu.
Za něho byly postaveny nové kostely ve Starém Lískovci (kostel sv. Jana Nepomuckého) a v Masarykově čtvrti (kostel sv. Augustina) nákladem konventu kláštera augustiniánů.
osoby

Vincenc Brandl
F. Bařina pohřbíval V. Brandla Martin Fric
Fr. Bařina pohřbíval M. Frice Tomáš Eduard Šilinger
F. Bařina zaopatřoval a pohřbíval T. Šilingera Vladimír Šťastný
F. Bařina pohřbíval Vl. Šťastného Zdenka Marie Wenigová
oddávající při sňatku Z. M. Wenigové


ulice

stavby

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Elišky Přemyslovny 27/454
posvětil základní kámen a vysvětil i dokončenou stavbu
Kostel sv. Augustina
náměstí Míru 7/377
položení základního kamene
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

3. 10. 1926
Posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci
opat starobrněnského kláštera, který posvětil základní kámen kostela
17. 5. 1925
Svěcení základního kamene kostela ve Starém Lískovci
opat starobrněnského kláštera, který základní kámen posvětil
15. 8. 1923
Oslava 600. výročí založení starobrněnského kláštera
celebroval mši svatou
19. 7. 1914
Slavnostní odhalení pomníku Františka Suchého
měl proslov
12. 11. 1909
Exhumace a pohřbení ostatků J. Dobrovského a J. Chytila
vedl smuteční obřady

další události (1)...


související odkazy

Jis, Menš


Aktualizováno: 22. 04. 2023