Internetová encyklopedie dějin Brna

František Sal. Bařina

  P. František Sal. Bařina


  • * 27.1.1863 Břest u Kroměříže – † 22.9.1943 Brno


  • zemský prelát moravský; politik, překladatel z polštiny a ruštiny


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   Brno: první český opat starobrněnského kláštera

  • zajímavé okolnosti

   za jeho opatství byly obohaceny umělecké sbírky starobrněnského kláštera a restaurovány cenné obrazy


  • bydliště

   Brno, Mendlovo náměstí 1


  • zaměstnání

   opat augustiniánského kláštera na Starém Brně

  • politická orientace

   Lidová strana

  • odborné a zájmové organizace

   Starobrněnská Beseda,
   Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna v Brně (prezident v roce 1929),
   Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 2, řada 1, hrob č. 85


  • poznámky

   Jako přísedící moravského zemského výboru (v oboru melioračním) se podílel také na parcelaci brněnského statku kláštera augustiniánů, z něhož vznikla nynější Masarykova čtvrť se zástavbou rodinných domů se zahrádkami. Parcely umožnil získat rodinám levným prodejem, neboť takový domov chápal jako potřebný pro život rodinný.
   Umožnil také výstavbu budovy české techniky v Brně prodejem levných pozemků z majetku kláštera na její stavbu.
   Za něho byly postaveny nové kostely ve Starém Lískovci (kostel sv. Jana Nepomuckého) a v Masarykově čtvrti (kostel sv. Augustina) nákladem konventu kláštera augustiniánů.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vincenc Brandl
   F. Bařina pohřbíval V. Brandla Martin Fric
   Fr. Bařina pohřbíval M. Frice Vladimír Šťastný
   F. Bařina pohřbíval Vl. Šťastného Zdenka Marie Wenigová
   oddávající při sňatku Z. M. Wenigové


  • ulice

   Mendlovo náměstí
   bydliště


  • stavby

   Kostel sv. Jana Nepomuckého
   Elišky Přemyslovny 27/454
   posvětil základní kámen a vysvětil i dokončenou stavbu
   Kostel sv. Augustina
   náměstí Míru 7/377
   položení základního kamene
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   3. 10. 1926
   Posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci
   opat starobrněnského kláštera, který posvětil základní kámen kostela
   17. 5. 1925
   Svěcení základního kamene kostela ve Starém Lískovci
   opat starobrněnského kláštera, který základní kámen posvětil
   12. 11. 1909
   Exhumace a pohřbení ostatků J. Dobrovského a J. Chytila
   vedl smuteční obřady
   18. 4. 1826
   Založení Moravsko-slezské vzájemné pojišťovny v Brně
   v roce 1929 prezident Moravsko-slezské vzájemné pojišťovny v Brně


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 25. 12. 2018