August Hněvkovsky (též Hnevkovsky)

* 12.8.1853 Třebíč – † 11.8.1912 Bad Nauheim


úředník
partner (první manžel) osoby: Helena Storekcena města

čestný občan Komárova a Černovic


zaměstnání

centrální ředitel První brněnské strojírny


odborné a zájmové organizace

Od roku 1900 byl činný jako člen Obchodní komory, správce Penzijního fondu, náhradník ve Státní železniční radě, od roku 1909 byl soudcem z lidu u Obchodního soudu s titulem císařského rady, byl také předsedou Úrazového pojištění pracujících, správním radou Moravské eskontní banky a Rakouské společnosti parních turbín, předsedou Moravsko-slezského spolku strojíren, továren na kov a sléváren, členem spolku „Německý dům".poznámky

převezen k pohřbení do Brna, pohřeb se konal 17. 8. 1912osoby

Friedrich Wannieck
F. Wannieck byl svědkem sňatku A. Hněvkovského


partneři

Helene Storek (Tomola, ovdovělá Hněvkovsky)
sňatek: 15. 2. 1896, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)ulice

Sattlergasse + Ferdinandgasse (Sedlářská + Ferdinandova)
bydliště doložené v roce 1896 (dnes Masarykova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Dos, Menš


Aktualizováno: 16. 12. 2018