Internetová encyklopedie dějin Brna

Wilhelm Adalbert Burkart

Aktualizováno: 27. 01. 2016

V České ulici č. 26 (druhý dům zprava) otevřel W. Burkart v roce 1854 svou knihtiskárnu (v roce 1889, z kterého je foto, firma již sídlila na Běhounské 24). V popředí snímku je kašna Karolinka.  MuMB A3.839/4.532.