Ambrož z Ottersdorfu

Žlutice u Karlových Varů – † před 10.6.1559 Brno


v letech 1543–1548 radní písař města Brna, v letech 1554–1558 prokurátor Markrabství moravského


šlechtický titul

od roku 1550 rytíř


šlechtický predikát

z Ottersdorfu


zajímavé okolnosti

Ambrož přišel do města Brna ze Starého Města pražského, zde k roku 1540 zastával funkci radního písaře, je nevlastním bratrem Sixta z Ottersdorfu


bydliště

v letech 1544–1554 byl majitelem dvou domů na Dolním trhu (náměstí Svobody č. 6 a dnes část domu č. 11),
na jaře roku 1555 mu náležel rozsáhlý dům před Brněnskou branou na návrší u Pekařské ulice, tzv. Lochmperk


vzdělání

studoval na pražské univerzitě (fakultě svobodných umění) a na luteránské univerzitě v saském Vitemberku, kam se zapsal roku 1533 společně se svým bratrem (asi ukončil právnická studia)


zaměstnání

do brněnské městské kanceláře nastoupil pravděpodobně již roku 1541,
v letech 1543–1548 vykonával úřad radního písaře - za svého působení v brněnské kanceláři napsal v roce 1545 Výklad na zřízení Markrabství moravského),
po roce 1550 provozoval právnickou praxi, později byl jmenován prokurátorem Markrabství moravského


poznámky

Postupně nabyl i velkého pozemkového majetku. K roku 1554 držel ves Lipůvku, kterou za tři roky prodal městu Brnu za 675 kop grošů, poté vlastnil Bohdalovice, Pavlovice a statek Pouzdřany, po němž se začal psát a v roce 1558 krátce před smrtí i biskupský manský statek Blansko.

Jord


Aktualizováno: 17. 03. 2019