Internetová encyklopedie dějin Brna

Ambrož z Ottersdorfu

  Ambrož z Ottersdorfu


  • Žlutice u Karlových Varů – † před 10.6.1559 Brno


  • v letech 1543–1548 radní písař města Brna, v letech 1554–1558 prokurátor Markrabství moravského


  • šlechtický titul

   od roku 1550 rytíř

  • šlechtický predikát

   z Ottersdorfu


  • zajímavé okolnosti

   Ambrož přišel do města Brna ze Starého Města pražského, zde k roku 1540 zastával funkci radního písaře, je nevlastním bratrem Sixta z Ottersdorfu


  • bydliště

   v letech 1544–1554 byl majitelem dvou domů na Dolním trhu (náměstí Svobody č. 6 a dnes část domu č. 11),
   na jaře roku 1555 mu náležel rozsáhlý dům před Brněnskou branou na návrší u Pekařské ulice, tzv. Lochmperk


  • vzdělání

   studoval na pražské univerzitě (fakultě svobodných umění) a na luteránské univerzitě v saském Vitemberku, kam se zapsal roku 1533 společně se svým bratrem (asi ukončil právnická studia)


  • zaměstnání

   do brněnské městské kanceláře nastoupil pravděpodobně již roku 1541,
   v letech 1543–1548 vykonával úřad radního písaře - za svého působení v brněnské kanceláři napsal v roce 1545 Výklad na zřízení Markrabství moravského),
   po roce 1550 provozoval právnickou praxi, později byl jmenován prokurátorem Markrabství moravského


  • poznámky

   Postupně nabyl i velkého pozemkového majetku. K roku 1554 držel ves Lipůvku, kterou za tři roky prodal městu Brnu za 675 kop grošů, poté vlastnil Bohdalovice, Pavlovice a statek Pouzdřany, po němž se začal psát a v roce 1558 krátce před smrtí i biskupský manský statek Blansko.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Markéta (Schmittnarová)


  • děti

   Pavel z Ottersdorfu
   Jan z Ottersdorfu
   Justina (z Ottersdorfu)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 17. 03. 2019