Internetová encyklopedie dějin Brna

Kašpar Guttmann

  Kašpar Guttmann


  • – † 8.9.1577 Brno


  • radní písař města Brna v letech 1550–1577


  • zajímavé okolnosti

   Do Brna přišel z Moravské Třebové. Počátkem 70. let 16. století měl poměr s jeptiškou místního augustiniánského kláštera - v té době však panovaly ve zdejších klášterech značně uvolněné mravy a společnost tato vybočení z normy více či méně tolerovala.


  • bydliště

   v roce 1553 byl vlastníkem velkého domu v Měšťanské ulici (Jánská č. 12), získaného za kupní cenu 2 500 zlatých moravských - časem k němu připojil i vedlejší rohový objekt,
   po dobu života mu městská rada tolerovala, že z těchto domů neodváděl pravidelně lozunky, zatímco od dědiců nedoplacené peníze tvrdě požadovala


  • vzdělání

   předpokládáme, že prošel školením buď akademickým nebo spíše univerzitním - pravděpodobně právnického směru,
   dobře znal a užíval český i německý jazyk


  • dílo

   Kašpar Guttmann byl autorem soudobých análů sestavených pro léta 1550–1575


  • zaměstnání

   do služeb městské kanceláře vstoupil roku 1548,
   již v roce 1550 plnil úlohu jakéhosi městského diplomata, protože zastupoval město na sjezdu moravských a uherských stavů v Uherské Skalici


  • poznámky

   Vlastnil i mimoměstské majetky: stodolu a zahradu před Měnínskou branou, stodolu v Hustopečích, vinice tamtéž a v Židlochovicích. Nebyl dobrým hospodářem, neboť k jeho pozůstalosti se hlásilo pro nesplacené dluhy v celkové výši 1 000 zlatých moravských 27 věřitelů (zároveň ale sám měl dlužní pohledávky v celkové hodnotě 653 zlatých moravských).


  • prameny, literatura


  • partneři

   NN Guttmannová
   (první manželka) Regina Guttmannová (Polingerová)
   (druhá manželka)


  • děti

   Eliáš Guttmann


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 03. 09. 2017