Internetová encyklopedie dějin Brna

Ondřej Foltýn

  Ondřej Foltýn


  • * 26.11.1723 Staré Město (dnes Karviné) – † 11.3.1792 Staré Město (dnes Karviné)


  • organizátor selského povstání v roce 1766 na Těšínsku


  • zajímavé okolnosti

   psaní jména a příjmení kolísá, též Ondra Foltin, Folthin


  • bydliště

   Staré Město čp. 33


  • zaměstnání

   rolník, majitel gruntu, po roce 1788 podruh


  • poznámky

   Povstání na Těšínsku v roce1766 bylo podníceno zprávami o císařském patentu upravujícím vztahy mezi poddanými a vrchností. Ondřej Foltýn, jeden z organizátorů vystoupení poddaných proti vrchnosti, přinesl z Horního Slezska opis privilegia a v únoru 1766 se odebral do Vídně, aby doručil na císařský dvůr stížnost poddaných.
   Ve Vídni však byl v březnu zatčen a dopraven do Opavy a odtud do Těšína. Jeho věznění přispělo k vystoupení poddaných, kteří usilovali o jeho osvobození. Povstání se šířilo a postupně na Těšínsku zachvátilo 117 obcí. Foltýn byl z vězení propuštěn a na podzim odešel znovu do Vídně v čele delegace poddaných.
   Po návratu byl postaven před soud a byl mu navržen tříletý trest pevnostních prací v Uhrách. Trest si zřejmě odpykával v Brně na Špilberku, kam bývali vzpurní poddaní umisťováni. Museli tvrdě pracovat při stavebních pracích v pevnosti, jejich výživu měla zajišťovat vrchnost, z jejíhož panství sem přišli. V praxi to byl další trest, protože vrchnosti povinnost plnily často liknavě.
   V roce 1768 byl již opět zpět ve Starém Městě a opětovně je prameny připomínán v souvislosti s nepokoji roku 1782.
   S první manželkou měl 9 dětí, synovi Janovi prodal dne 10. 6. 1788 grunt čp. 33 ve Starém Městě za 120 slezských tolarů.


  • prameny, literatura

   Www stránky
   "Ondřej Foltýn"


  • partneři

   Eva Foltýnová (Heysarová)
   sňatek: 24. 9. 1747
   (první manželka)
   Eva Foltýnová (Vybrancová)
   sňatek: 11. 5. 1778
   (druhá manželka)


  • rodiče

   Matěj Foltýn
   Marie Foltýnová


  • události

   8. 9. 1928
   Zemědělský den v Brně
   v rámci slavnosti položen věnec u hradem Špilberku, kde byl Foltýn vězněn


  • autor

   Menš, Alka


Aktualizováno: 05. 10. 2015