Ondřej Foltýn

* 26.11.1723 Staré Město (dnes Karviné) – † 11.3.1792 Staré Město (dnes Karviné)


organizátor selského povstání v roce 1766 na Těšínsku


zajímavé okolnosti

psaní jména a příjmení kolísá, též Ondra Foltin, Folthin


bydliště

Staré Město čp. 33


zaměstnání

rolník, majitel gruntu, po roce 1788 podruh


poznámky

Povstání na Těšínsku v roce1766 bylo podníceno zprávami o císařském patentu upravujícím vztahy mezi poddanými a vrchností. Ondřej Foltýn, jeden z organizátorů vystoupení poddaných proti vrchnosti, přinesl z Horního Slezska opis privilegia a v únoru 1766 se odebral do Vídně, aby doručil na císařský dvůr stížnost poddaných.
Ve Vídni však byl v březnu zatčen a dopraven do Opavy a odtud do Těšína. Jeho věznění přispělo k vystoupení poddaných, kteří usilovali o jeho osvobození. Povstání se šířilo a postupně na Těšínsku zachvátilo 117 obcí. Foltýn byl z vězení propuštěn a na podzim odešel znovu do Vídně v čele delegace poddaných.
Po návratu byl postaven před soud a byl mu navržen tříletý trest pevnostních prací v Uhrách. Trest si zřejmě odpykával v Brně na Špilberku, kam bývali vzpurní poddaní umisťováni. Museli tvrdě pracovat při stavebních pracích v pevnosti, jejich výživu měla zajišťovat vrchnost, z jejíhož panství sem přišli. V praxi to byl další trest, protože vrchnosti povinnost plnily často liknavě.
V roce 1768 byl již opět zpět ve Starém Městě a opětovně je prameny připomínán v souvislosti s nepokoji roku 1782.
S první manželkou měl 9 dětí, synovi Janovi prodal dne 10. 6. 1788 grunt čp. 33 ve Starém Městě za 120 slezských tolarů.


prameny, literatura

Www stránky

"Ondřej Foltýn"


partneři

Eva Foltýnová (Heysarová)
sňatek: 24. 9. 1747
(první manželka)
Eva Foltýnová (Vybrancová)
sňatek: 11. 5. 1778
(druhá manželka)události

8. 9. 1928
Zemědělský den v Brně
v rámci slavnosti položen věnec u hradem Špilberku, kde byl Foltýn vězněn


Menš, Alka


Aktualizováno: 05. 10. 2015