doc. PhDr. Lída (Liduška) Osecká, CSc.

* 6.9.1945 Brno – † 18.10.1999 Brno


psycholožka


rodné jméno

Štipáková


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Celý profesní život doc. Osecké byl až do roku 1989 neblaze poznamenán nepřízní předchozího režimu, vinou špatného kádrového posudku měla omezenou možnost studia v Brně. Střední školu musela absolvovat v Blansku, v době uvolnění režimu v šedesátých letech stihla vystudovat psychologii v Brně.


bydliště

Brno


vzdělání

Střední všeobecně vzdělávací škola v Blansku,
1966–1971 Filozofická fakulta UJEP v Brně - obor psychologie (1971 titul PhDr., 1991 CSc.,1999 titul docent pro obor obecná psychologie)


dílo

zaměřovala se problematiku aplikace matematicko-statistických metod v psychologii, na psychologickou metodologii, věnovala se otázkám sociální percepce a osobnosti


zaměstnání

úřednice a dělnice v JZD a v klempířské provozovně,
1971–1987 Psychologická laboratoř ČSAV v Brně, později administrativně připojena k Ústavu společenského vědomí ČSAV (ústav byla nucena po nátlaku nadřízených opustit),
1987–1989 Tesla Brno,
1989–1990 Stavební podnik města Brna (programátorka a analytička),
1990–1999 Psychologický ústav ČSAV, později AV ČR (1993–1999 jeho ředitelka),
FF MU v Brně - katedra psychologie (později Psychologický ústav FF MU, kde přednášela metodologii


odborné a zájmové organizace

Gesselschaft für Klassifikation,
European Association of personality Psychology,
European Association of Psychologial Assessment aj.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Doc. PhDr. Lída Osecká, CSc."

článek v odborném periodiku

"Nedožité sedmdesátiny L. Osecké"


partneři


hub, Kal


Aktualizováno: 21. 10. 2015