Mgr. Kateřina Hédervári Tučková, Ph.D.

* 31.10.1980 Brno


spisovatelka a kurátorka, nositelka významných literárních ocenění


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Kateřina Tučková byla zakladatelkou, první prezidentkou a programovou ředitelkou multižánrového festivalu Meeting Brno. Na svou funkci rezignovala v září 2018 na protest proti rozvolnění původního etického kodexu festivalu, především kvůli spolupráci se sponzory, kteří podle jejího mínění poškozovali dobré jméno festivalu.


cena města

Brna, za literární činnost (2018)


vzdělání

1995–1999 gymnázium na třídě Kpt. Jaroše,
1999–2006 FF MU - obory historie umění a český jazyk a literatura,
FF UK - doktorské studium na Ústavu pro dějiny umění (absolvovala v roce 2014)


jiné pocty

Cena čtenářů v rámci Magnesia litera (2010 a 2013),
Cena Josefa Škvoreckého (2012),
Cena český bestseller (2012),
Cena Jiřího Ortena (nominace 2010),
Cena Jihomoravského kraje (2015),
Cena za svobodu, demokracii a lidská práva (2017),
Malá bronzová medaile Masarykovy univerzity (2019)


dílo

zobrazit


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Brno a Brňanky"


události

19. 9. 2019
Výstava Kateřina Tučková 5. 2. 2019
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2018
jedna z oceněných
25. 5. 2018
Meeting Brno 2018
programová ředitelka festivalu
19. 5. 2017
Meeting Brno 2017
programová ředitelka festivalu
20. 5. 2016
Meeting Brno 2016
dramaturgyně festivalu

další události (1)...hub


Aktualizováno: 23. 02. 2022