Leopold Johann Adam Weeger

* 23.12.1791 Staré Brno (nyní část Brna) – † 10.2.1849 Staré Brno


průmyslník v koželužství


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


nej...

první parní stroj v Brně: L. Weeger měl zakoupit parní stroj o výkonu 10 KS od K. Offermanna. Ten jej dovezl pro svou továrnu 1816 z Anglie (a posléze jej nahradil silnějším a modernějším). Starý parní stroj byl opraven mechanikem Comothem a používán L. Weegerem k mletí obilí. Využíval jej také k drcení materiálu na vydělávání kůží.


zajímavé okolnosti

K roku 1840 vlastnil dva domy na Starém Brně čp. 115, 156 (Nyní Mendlovo nám. 2 a Hlinky č. 11), kde provozoval výrobu a zaměstnával 27 osob.
Podnik tvořilo několik dílen v přízemí, kde se provádělo v kádích činění a barvení kůží, v poschodí byly sušárny a sklady hotových výrobků. Používalo se strojů, které byly vynálezem majitele a nikde jinde se nepoužívaly.
Měl v provozu dva stroje na poltění kůží, lis na hlazení a stroj na úpravu podešví, tehdy jediný v monarchii. V letech 1837 až 1839 dosáhl obratu přes 550 000 zlatých.

Spolu s podnikateli K. Lettmayerem a M. Seitterem zaplatili polovinu nákladů na vybudování cest z předměstí Trnitá a Petrohradská do Komárova (nyní část Brna).


bydliště

Staré Brno čp. 151 (nyní Křížova ulice č. 16) (1840)


vzdělání

v roce 1813 obdržel mistrovské právo jako koželuh


zaměstnání

zpracování kůží se věnoval od mládí,
jeho výrobky se vyznačovaly vysokou kvalitou a byly známy daleko za hranicemi města Brna,
v roce 1840 požádal zemské gubernium o udělení formálního zemského továrního oprávnění k výrobě všech druhů kůží pro Brno, podnik byl schopen zpracovat až 13 tisíc kůží za rok,
při nedostatku surových kůží na domácím trhu nakupoval v Hamburku a Terstu,
odbyt výrobků poté směřoval do všech provincií monarchie,
v roce 1843 uváděn jako koželužský mistr a obchodník s kůžemi,
roku 1849 (při úmrtí) uveden jako c. k. privilegovaný výrobce kůží


odborné a zájmové organizace

1827 zvolen prvním představeným koželužského cechu v Brně,
člen obchodnického cechu v Brně,
působil v dobročinných spolcích,
zasloužil se o zřízení mateřské školyosoby

Karl Ignaz Josef Lettmayer
spoluplátce finančních nákladů na vybudování cest do Komárova Mathias Abraham Seitter
spoluplátce finančních nákladů na vybudování cest do Komárova Emil Josef Leopold Weeger
spolumajitel firmy - syn


partneřiJord


Aktualizováno: 26. 02. 2020