Bartoloměj Albertus Furman

* 16. století Wodzislaw (Opolsko) – † začátkem 1612 Brno


soudní písař města Brna v letech 1605–1610, knihtiskař


pseudonym

Auriga


zajímavé okolnosti

Bartoloměj Albert Furman byl zván též jako Auriga. Po 100 letech obnovil tradici zdejšího knihtisku. Zachovalo se celkem 26 titulů z této tiskárny, převažují tisky náboženského charakteru v latinském a německém jazyce s prokatolickou orientací.


bydliště

po příchodu do Brna bydlel v nájmu,
roku 1606 si zakoupil dům v Jánské ulici (nelokalizován) za kupní cenu 270 zlatých moravských


měšťan od

roku 1605


vzdělání

vedle latinského a německého jazyka ovládal suverénně i český jazyk, o čemž svědčí jím pořízený výběr půhonů a nálezů zemského práva (pro léta 1471–1551), jichž mohlo být užito i v praxi městského soudu - toto zjištění potvrzuje hypotézu o Furmanově dobré právnické průpravě


zaměstnání

před rokem 1598 se stal správcem premonstrátské klášterní tiskárny v Louce u Znojma,
před rokem 1601 založil vlastní knihtiskařskou dílnu v Brně,
1605–1610 zastával v městské kanceláři funkci soudního písaře


poznámky

Furman byl původně luteránem, jehož ke konverzi přivedla nejspíše snaha uplatnit se v profesi tiskaře - její výkon byl totiž nemyslitelný bez souhlasu olomouckého biskupa.partneři

Marie Furmanová
sňatek: 1598


Jord


Aktualizováno: 27. 06. 2019