Internetová encyklopedie dějin Brna

Cyril František Napp

  Cyril František Napp


  • * 5.10.1792 Jevíčko – † 22.7.1867 Brno


  • opat starobrněnského augustiniánského kláštera


  • národnost

   německá


  • bydliště

   klášterní budovy augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí 1


  • vzdělání

   obecná a hlavní škola v Jevíčku,
   filozofie v Olomouci (absolvoval v roce 1811),
   pokračování ve studiu v augustiniánském klášteře v Brně (vysvěcen v roce 1815),
   profesor na brněnském kněžském semináři (1817),
   připravoval se na doktorské zkoušky, ale mezitím byl zvolen opatem (1824)

  • vyznamenání a pocty

   rytířský kříž Leopoldova řádu,
   Řád Františka Josefa,
   Řád Železné koruny


  • zaměstnání

   profesor Starého zákona,
   zasedal v Zemském výboru Markrabství moravského (1829–1861),
   předseda Moravsko-slezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy (1865)


  • poznámky

   Jako opat kláštera augustiniánů vybudoval z kláštera i významné středisko vlasteneckého ruchu brněnského. Hostil Josefa Dobrovského, Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra a Pavlu Josefu Šafaříkovi odevzdal i čestný dar.
   Po tuhé zimě v roce 1830, která byla pohromou pro ovocné stromoví a ovocnářství vůbec, se věnoval usilovně pěstování ovocných stromů a jeho propagandě. Z jeho popudu bylo založeno mnoho pěstitelských školek a do škol zavedeno poučování o ovocnářství se vším, co s tím souvisí.
   Podílel se velkou měrou na vzniku včelařské sekce (1854) při Moravsko-slezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy.
   Podporoval i svého mladšího spolubratra P. Gregora Johanna Mendela v jeho velkém zájmu o přírodu a poslal ho do Vídně na přírodovědná studia s úmyslem, aby se z něho stal profesor přírodopisu.
   Zasloužil se také o založení požární pojišťovny (1826).


  • obrazy

   img0448.jpg img3134.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Johann Beischläger
   C. F. Napp jej pohřbíval Josef Dobrovský
   žák Dobrovského Gregor Mendel
   na začátku výzkumů mu byla poskytnuta pomoc v přírodních vědách Antonín Thaller
   řádový bratr


  • stavby

   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   opat Starobrněnského kláštera


  • události

   11. 12. 2004
   Výstava ke 150. výročí organizovaného včelařství na Moravě a ve Slezsku
   opat starobrněnského kláštera


  • autor

   Do


Aktualizováno: 05. 10. 2019

Cyril František Napp.