Cyril František Napp

* 5.10.1792 Jevíčko – † 22.7.1867 Brno


opat starobrněnského augustiniánského kláštera


národnost

německá


bydliště

klášterní budovy augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí 1


vzdělání

obecná a hlavní škola v Jevíčku,
filozofie v Olomouci (absolvoval v roce 1811),
pokračování ve studiu v augustiniánském klášteře v Brně (vysvěcen v roce 1815),
profesor na brněnském kněžském semináři (1817),
připravoval se na doktorské zkoušky, ale mezitím byl zvolen opatem (1824)


vyznamenání a pocty

rytířský kříž Leopoldova řádu,
Řád Františka Josefa,
Řád Železné koruny


zaměstnání

profesor Starého zákona,
zasedal v Zemském výboru Markrabství moravského (1829–1861),
předseda Moravsko-slezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy (1865)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 2, řada 1, (novorenesanční hrobka řádu augustiniánů, kterou vytvořil kolem roku 1885 Germano Wanderley)


poznámky

Jako opat kláštera augustiniánů vybudoval z kláštera i významné středisko vlasteneckého ruchu brněnského. Hostil Josefa Dobrovského, Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra a Pavlu Josefu Šafaříkovi odevzdal i čestný dar.
Po tuhé zimě v roce 1830, která byla pohromou pro ovocné stromoví a ovocnářství vůbec, se věnoval usilovně pěstování ovocných stromů a jeho propagandě. Z jeho popudu bylo založeno mnoho pěstitelských školek a do škol zavedeno poučování o ovocnářství se vším, co s tím souvisí.
Podílel se velkou měrou na vzniku včelařské sekce (1854) při Moravsko-slezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy.
Podporoval i svého mladšího spolubratra P. Gregora Johanna Mendela v jeho velkém zájmu o přírodu a poslal ho do Vídně na přírodovědná studia s úmyslem, aby se z něho stal profesor přírodopisu.
Zasloužil se také o založení požární pojišťovny (1826).
osoby

Johann Beischläger
C. F. Napp jej pohřbíval Josef Dobrovský
žák Dobrovského Gregor Mendel
na začátku výzkumů mu byla poskytnuta pomoc v přírodních vědách Antonín Thaller
řádový bratr


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157
opat Starobrněnského kláštera
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

11. 12. 2004
Výstava ke 150. výročí organizovaného včelařství na Moravě a ve Slezsku
opat starobrněnského kláštera


Do


Aktualizováno: 11. 08. 2021