Thomas A. Henzinger, dr. h. c.

* 8.12.1962 Linec (Rakousko)


přední světový informatik, zakládající prezident Ústavu pro vědu a technologie v Rakousku, čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti formálních metod pro automatickou verifikaci počítačových systémů


vzdělání

Univerzita Jana Keplera v Linci a univerzita v Delaware v USA


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (14. 10. 2015)


Kal


Aktualizováno: 12. 10. 2022