Josef Bloch

* 27.5.1836 Rousínov (okr. Vyškov) – † 24.11.1886 Brno


podnikatel v koželužství
dítě osobnosti: Enoch Bloch


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Firma byla od 1874 součástí tzv. Schmidtova konsorcia, které bylo pověřeno dodávkami pro c. a k. armádu, a zavedla výrobu konfekčních kožedělných výrobků.


bydliště

Brno:
- Ugartestrasse 7
- Klosterplatz 2-3


vzdělání

vyučil se v rodinném podniku koželuhem


jiné pocty

kožedělné výrobky pro armádu byly oceněny medailemi za zásluhy na světových výstavách ve Vídni (1873) a v Paříži (1875)


zaměstnání

praktikoval v Německu a Francii,
koncem 50. let 19. století vstoupil do rodinné firmy E. Bloch et Söhne jako veřejný obchodní společník a setrval v ní až do úmrtí,
v roce 1879 společně se starším bratrem Hermannem požádali místodržitelství o používání císařského orla na výrobky firmy podle paragrafu 61 živnostenského řádu, což bylo povoleno,
v roce 1880 získali zakázku na obuvnické zboží pro ruskou armádu
dětiulice

Ugartestrasse (Ugartova)
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Václavská) Klosterplatz + Klostergasse + Bürgergasse (Klášterní náměstí + Klášterní ulice + Měšťanská)
bydliště doložené v roce 1880 (dnes Mendlovo náměstí)


Jord


Aktualizováno: 27. 04. 2022