prof. PhDr. Edvard Beneš, dr. h. c. mult.

* 28.5.1884 Kožlany (okres Plzeň-sever) – † 3.9.1948 Sezimovo Ústí (okres Tábor)


sociolog, diplomat, politik a státník, druhý československý prezident


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1915 emigroval z monarchie, usadil se v Paříži a spolu s Masarykem organizoval československý odboj v zahraničí. Od roku 1917 vedl většinu zásadních jednání s francouzskou vládou i dalšími mocnostmi a zasloužil se tak o vznik Československa.
V první československé vládě se stal ministrem zahraničí a v této funkci zůstal i ve všech následujících vládách až do svého zvolení druhým československým prezidentem dne 18. prosince 1935.
Po podepsání Mnichovské dohody 5. 10. 1938 Edvard Beneš z funkce prezidenta odstoupil a 22. 10. 1938 odcestoval do Velké Británie, kde vytvořil jedno z center zahraničního odboje. V roce 1940 zformoval v Londýně exilovou vládu, která v roce 1941 dosáhla mezinárodního uznání. Roku 1943 odletěl do Moskvy, kde podepsal v prosinci smlouvu o vzájemné spolupráci.
Po skončení 2. světové války vydal v roce 1945 zákony - tzv. Benešovy dekrety, které se týkaly především odsunu a zabavení majetků Němců, Maďarů a kolaborantů.
Po únoru 1945 přesídlil do své soukromé residence v Sezimově Ústí a 7. června 1948 z funkce prezidenta odstoupil, když odmítl podepsat novou ústavu.


čestný občan

10. 6. 1936


vzdělání

1895–1904 gymnázium na Královských Vinohradech v Praze,
1904–1905 filozofie na Filozofické fakultě České univerzity v Praze,
1905–1908 sociologie a politické vědy na pařížské Sorbonně a École libre des sciences politiques a práva na univerzitě v Dijonu,
1908 obhajoba disertace v Dijonu, v témž roce studoval i v Berlíně,
1909 obhajoba disertace na pražské filozofické fakultě


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (16. 3. 1937),
VUT v Brně (16. 3. 1937),
Vysoká škola zemědělská v Brně (24. 6. 1938) - slavnostní promoce se konala na Pražském hradě,
Univerzita Karlova v Praze (15. 12. 1945)


vyznamenání a pocty

medaile „Za zásluhy Sokola Brno I“ in memoriam (udělena 3. 12. 2013),
GBE (třída Grand Cross Řádu Britského impéria (The Most Excellent Order of the British Empire)(udělen 1923)


dílo

- monografie Stručný nástin vývoje moderního socialismu (1910–1912)
- studie Stranictví (1912 - habilitační práce)
- Demokracie dnes a zítra (1940)
- Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství (1947–1948)
- Mnichovské dny (Londýn 1955, Praha 1968 a 2003)


zaměstnání

1909–1915 Českoslovanská obchodní akademie v Praze - profesor francouzštiny a národního hospodářství,
FF UK v Praze - 1912 docent, profesor,
ČVUT v Praze - 1913 docent,
1918–1935 ministr zahraničí,
1935–1938 a 1945–1948 prezident republiky,
v roce 1939 přednášel též na univerzitě v Chicagu


hrob

hrobka v Sezimově Ústí


pojmenováno

brněnská česká technika nesla v letech 1937–1938 a 1945–1951 název Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše (Benešova technika) Brno


poznámky

v roce 1946 a v roce 1948 ho Filozofická fakulta Masarykovy univerzity navrhovala na udělení Nobelovy ceny za mír (Archiv MU - A 2 FF MU, sign. 101/46-A, k. 72; 413/48-A)pojmenované ulice

Benešova (Brno-město)
- Benešova (Brno-město)
- Benešova (Chrlice)osoby

Petr Křivka
P. Křivka sloužil u osobní stráže E. Beneše František Květoň
blízký spolupracovník E. Beneše Wilhelm Niessner
W. Niessner byl pozván k osobnímu rozhovoru k E. Benešovi Siegfried Taub
spolupráce Vlastimil Tusar
E. Beneš zastupoval na pohřbu V. Tusara prezidenta republiky


partneři

Hana Benešová (Anna Vlčková)
sňatek: 6. 11. 1909


osoba na objektech

E. Beneš
pomník: Hliník 0/01 E. Beneš
pomník: Veveří 70/03 E. Beneš
busta: Veveří 70/07 E. Beneš
pomník: Veveří 95/02


události

3. 12. 2013
Udílení Medailí Za zásluhy Sokola Brno I
prezident republiky
28. 5. 2011
Osm válečných veteránů z RAF navštívilo Brno
důvodem návštěvy bylo připomenutí 127. narozenin druhého československého prezidenta
10. 4. 2010
Odhalení pomníku prezidenta Edvarda Beneše
druhý prezident ČSR, jehož socha bude po delších diskusích konečně odhalena
8. 9. 1948
Tryzna za zemřelého prezidenta Dr. Edvarda Beneše
druhý československý prezident
18. 6. 1947
Prezident Edvard Beneš v brněnském divadle
prezident ČSR

další události (11)...


Čoup, Han, Mika


Aktualizováno: 25. 09. 2023