prof. PhDr. Bohumil Navrátil

* 21.2.1870 Vyškov – † 2.7.1936 Brno-Řečkovice


historik, archivář, profesor obecných dějin na Masarykově univerzitě v Brně a její rektor v letech 1926–1927


zajímavé okolnosti

nevoják


bydliště

Brno, Fügnerova 57


vzdělání

1881–1888 slovanské gymnasium v Brně,
1888/1889 gymnasium v Praze (11. 6. 1889 maturita),
1889–1892 právnická fakulta v Praze,
1892–1895 filozofická fakulta v Praze,
17. 7. 1896 doktorát z filosofie, dále pozn. - zahraniční studia


čestný doktorát

čestný doktorát univerzity v Padově (1922)


jiné pocty

na rodném domě v Havlíčkově ulici č. 16 ve Vyškově mu byla 26. května 1938 slavnostně odhalena pamětní deska (znovu byla odhalena u příležitosti oslav 50. výročí trvání Akademického spolku ve Vyškově 4. 10. 1946)


dílo

- Listy Palackého Bočkovi, ČMM 25, 1901, s. 97–132.
- Biskupství olomoucké 1576–1579 a volba Stanislava Pavlovského. Praha 1909.
- Jesuité olomoučtí za protireformace. Akty a listiny z let 1558–1619. Brno 1916.


zaměstnání

1898–1900 úředník Univerzitní knihovny v Praze,
1900–1908 úředník Univerzitní knihovny v Brně,
1908–1920 moravský zemský archivář,
1919–1935 správce Archivu města Brna (později si ponechal jen vrchní dozor),
1920–1936 řádný profesor Masarykovy univerzity - vědní obor historie,
1920/1921 první děkan FF MU v Brně,
1926/1927 rektor Masarykovy univerzity


odborné a zájmové organizace

1919 Královská česká společnost nauk,
1925 Česká akademie věd a umění,
1906 Komise na vydávání historických památek moravských při Matici moravské (později místopředseda a předseda),
redaktor ČMM (1914–1936),
1923 místopředseda a předseda (1925–1933) Matičního výboru,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

zpopelněn


poznámky

Vzdělání:
- zimní semestr 1896/1897 univerzita v Berlíně
- letní semestr 1896/1897 univerzita v Bonnu.

Zaměstnání:
- studijní cesty 1904, 1931 - Řím
- dne 9. 8. 1920 jmenován řádným univerzitním profesorem na Masarykově univerzitě (se zaměřením - dějiny středověku).pojmenované ulice

Navrátilova (Žabovřesky)osoby

Libuše Urbánková
L. Urbánková zpracovala jeho písemnou pozůstalost


partneři


ulice

Fügnerova
bydliště (dnes Jandáskova)


události

9. 12. 1933
Slavnostní promoce Josefa Suka a Maxe Švabinského
rektor Masarykovy univerzity
11. 6. 1927
První slavnostní promoce na Masarykově univerzitě
rektor Masarykovy univerzity
11/1921
Zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity a její první děkan


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 13271, Matrika narozených Vyškov 1866–1873, s. 147.


Jord


Aktualizováno: 26. 04. 2022