Internetová encyklopedie dějin Brna

Leopold Bloch

  Leopold Bloch


  • * 14.7.1858 Brno – † 13.3.1933 Brno


  • průmyslník v koželužství a podnikatel v cihlářství


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Ugartestrasse - Ugartova 10


  • vyznamenání a pocty

   císařský rada


  • zaměstnání

   v roce 1880 zaměstnán v obchodě otcovské firmy v Londýně,
   v roce 1891 vstoupil jako veřejný společník do rodinné firmy,
   po úmrtí otce (1910) se stal vedoucím společníkem firmy, která se roku 1928 přeměnila v akciovou společnost s názvem E. Bloch a synové, a. s. v Brně a byla zapsána do obchodního rejstříku také německy,
   akciový kapitál společnosti byl 1,8 mil. Kč,
   sídlo firmy bylo v Brně, Rybářská ulice č. 11 (předmětem podnikání bylo pokračování v rodinné tradici, ve výrobě řemenářského zboží a kůží),
   ve firmě působil jako akcionář a předseda správní rady do roku 1929, kdy ze zdravotních důvodů odstoupil

   spolu se starším bratrem Augustem, Franzem Dobrawským a bratrancem Ernstem Blochem převzali v roce 1895 od Franze Czermaka jeho cihelnu ve Vídeňské ulici a vedli jí dále jako komanditní společnost F. Czermak et Comp., v níž byl osobně ručícím společníkem,
   v roce 1903 z firmy vystoupil

   byl zakladatelem, akcionářem a předsedou správní rady firmy Viktoria, a. s. pro gumový průmysl v Brně, Bělidla č. 21, poté Rybářská ulice č. 19 s akciovým kapitálem 3,5 mil. Kč,
   v roce 1921 byla firma zapsána do obchodního rejstříku Zemského soudu v Brně mezi obchodní společnosti česky, německy, francouzsky a anglicky - předmětem podnikání byla tovární výroba pneumatik a jiného gumového zboží, jakož i prodej výrobků

  • odborné a zájmové organizace

   místopředseda Deutscher Leserverein v Brně (1915),
   místopředseda spolku Schlaraffia Bruna v Brně (1915)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ernst Bloch
   bratranec a současně společník firmy


  • partneři

   Bloch Franziska (Kapoun)
   sňatek: 1929 v Brně


  • rodiče

   Hermann Bloch
   Hermine Blochová (Eisenstätter von Buzias)


  • sourozenci

   August Bloch
   Mathilde Rellyová (Blochová)
   Helena Pertschek (Bloch)
   Johann Bloch
   Felix Bloch


  • ulice

   Ugartestrasse - Ugartova
   bydliště doložené v roce 1880 (dnes Václavská)


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 12. 01. 2020