Leopold Bloch

* 14.7.1858 Brno – † 13.3.1933 Brno


průmyslník v koželužství a podnikatel v cihlářství


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

vyznamenání a pocty

císařský rada


zaměstnání

v roce 1880 zaměstnán v obchodě otcovské firmy v Londýně,
v roce 1891 vstoupil jako veřejný společník do rodinné firmy,
po úmrtí otce (1910) se stal vedoucím společníkem firmy, která se roku 1928 přeměnila v akciovou společnost s názvem E. Bloch a synové, a. s. v Brně a byla zapsána do obchodního rejstříku také německy,
akciový kapitál společnosti byl 1,8 mil. Kč,
sídlo firmy bylo v Brně, Rybářská ulice č. 11 (předmětem podnikání bylo pokračování v rodinné tradici, ve výrobě řemenářského zboží a kůží),
ve firmě působil jako akcionář a předseda správní rady do roku 1929, kdy ze zdravotních důvodů odstoupil

spolu se starším bratrem Augustem, Franzem Dobrawským a bratrancem Ernstem Blochem převzali v roce 1895 od Franze Czermaka jeho cihelnu ve Vídeňské ulici a vedli jí dále jako komanditní společnost F. Czermak et Comp., v níž byl osobně ručícím společníkem,
v roce 1903 z firmy vystoupil

byl zakladatelem, akcionářem a předsedou správní rady firmy Viktoria, a. s. pro gumový průmysl v Brně, Bělidla č. 21, poté Rybářská ulice č. 19 s akciovým kapitálem 3,5 mil. Kč,
v roce 1921 byla firma zapsána do obchodního rejstříku Zemského soudu v Brně mezi obchodní společnosti česky, německy, francouzsky a anglicky - předmětem podnikání byla tovární výroba pneumatik a jiného gumového zboží, jakož i prodej výrobků


odborné a zájmové organizace

místopředseda Deutscher Leserverein v Brně (1915),
místopředseda spolku Schlaraffia Bruna v Brně (1915)


hrob

Židovský hřbitov, řada 1, hrob 6, sekce 21Aosoby

Ernst Bloch
bratranec a současně společník firmy


partneři

Bloch Franziska (Kapoun)
sňatek: 1929 v Brně
ulice

Ugartestrasse - Ugartova
bydliště doložené v roce 1880 (dnes Václavská)


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord, Menš


Aktualizováno: 28. 03. 2022