Jan Antonín Baťa

* 11.3.1898 Uherské Hradiště – † 23.8.1965 Sao Paulo (Brazílie)


podnikatel v obuvnickém průmyslu; mladší nevlastní bratr Tomáše Bati (1876–1932), zakladatele obuvnické firmy Baťa


zajímavé okolnosti

Po okupaci Československa odjel se souhlasem okupačních úřadů v červnu 1939 do USA, kde působil až do roku 1941, kdy byl nucen v souvislosti se vstupem USA do války s Německem odejít do Brazílie. Zde si postupně získal uznání a stal se poradcem prezidenta pro otázky hospodářského rozvoje.
V Československu byl po válce obviněn s kolaborace s nacistickým Německem a Národním soudem odsouzen 2. 5. 1947 v nepřítomnosti k 15 letům žaláře a propadnutí jmění ve prospěch státu.
V devadesátých letech byl zčásti rehabilitován. Dne 2. května 2007 byl ve Zlíně odhalen Pomník Jana Antonína Bati. Zcela očištěn soudem byl v listopadu 2007.


vzdělání

vyučený obuvník - vyučil se v Baťových závodech ve Zlíně, praxi získal také v Německu a USA


čestný doktorát

dne 26. 3. 1938 mu byl udělen Benešovou technikou v Brně čestný doktorát, který mu byl však odňat rozhodnutím profesorského sboru ze 7. 5. 1948 v souvislosti s jeho odsouzením za kolaboraci, znovu doktorát vrácen v listopadu 2020


jiné pocty

socha v nadživotní velikosti ve Zlíně (odhalena 2. 5. 2007)


dílo

Kromě budování firmy napsal i teoretická pojednání o obchodu a podnikání:
- Budujeme stát pro 40 milionů lidí, 1937.
- Za obchodem kolem světa, 1937.
- Ideální průmyslové město, 1939.


zaměstnání

v rodinné firmě - po tragické smrti nevlastního bratra Tomáše Bati převzal vedení, roku 1937 propagoval firmu po celém světě; ve Spojených státech, kam odešel v roce 1939 zahájil výstavbu nové továrny v Belcampu, odtud odešel do Brazílie na pozvání tamní vlády a působil zde jako prezidentský poradce pro hospodářský rozvoj


poznámky

Jako datum narození Jana Antonína Bati se oficiálně uvádí 7. 3. 1898, podle zápisu v matrice narozených Farního úřadu v Uherském Hradišti se však narodil 11. 3. 1898.
V matrice má také uvedena jako křestní jména Jan Karel, jméno Karel si nechal oficiálně změnit na Antonín roku 1938, dodatečná změna jména v matrice byla provedena 11. 4. 1939. Srov. článek Nejasné Baťovo výročí, MF Dnes, Východní Morava, 13. 3. 2008, str. C1-C2.
události

15. 12. 1938
Slavnostní předání nových insignií Masarykově univerzitě
podnikatel v obuvnickém průmyslu


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12062, Matrika narozených Uherské Hradiště 1880–1901, s. 394.


Čoup


Aktualizováno: 21. 11. 2020