Friedrich Hochberg

* 12.12.1900 Dvůr Obora u Lysé nad Labem (okres Mladá Boleslav) – † 1968


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


zajímavé okolnosti

ZNV v Praze povolil 8. 10. 1945 změnu příjmení na „Jan Horský“


bydliště

Brno, Pařížská (Pariser Strasse) 4,
Troubsko čp. 1 (doloženo v roce 1936)


zaměstnání

statkář (správce velkostatku v Troubsku od roku 1929, později majitel)


poznámky

Friedrich Hochberg se stal správcem velkostatku v Troubsku v roce 1929. Krátce poté uzavřel s tehdejší majitelkou Josefínou Ftačníkovou kupní smlouvu, kterou mu celý velkostatek prodala. V roce 1931 se oženil, poté se mladým manželům narodili dva synové. Původní majitelka velkostatku paní Ftačníková se postupně sžívala s rodinou Hochbergových, k čemuž přispívalo i to, že všichni měli židovský původ.
V roce 1939 odjel Friedrich Hochberg do exilu. Důvodem byla hrozba zatčení kvůli jeho protiněmeckým článkům v brněnských Lidových novinách. Vycestoval na falešný pas, vystavený na jméno Jan Horský. Toto jméno si ponechal i po válce. Jan Horský se roku 1940 v Paříži připojil ke skupině politiků, připravujících první exilovou československou vládu. Při hromadném útěku z Němci obsazované Francie se v Agde stal příslušníkem nově formovaných sil čs. armády (jako zpravodajský důstojník) a s ní se dostal do Anglie. Později nastoupil u československé exilové vlády v Londýně ve funkci ministerského rady ministra zahraničního obchodu Huberta Ripky.
Během druhé světové války ztratil prakticky veškerý kontakt se svou rodinou v Troubsku a po návratu domů a dlouhém čekání na návraty internovaných lidí až na začátku roku 1946 zjistil, že jeho rodina byla vyvražděna Němci.
Jeho manželka Hana emigraci od počátku odmítala s tím, že nemůže opustit své rodiče a vystavit děti nejistotě z odchodu do neznámého prostředí. Jejímu manželovi se ještě v roce 1939 podařilo ve spolupráci s tehdejším československým velvyslancem v Budapešti vyřídit Haně a dětem vystěhovalecké pasy a uložit je na místní ambasádě k vyzvednutí. Bohužel Hana tuto možnost nevyužila. Koncem roku 1939 byl na velkostatek v Troubsku dosazen německý správce. Převzetí správy se neobešlo bez velkých protestů místních obyvatel, zejména však paní Ftačníkové. Její snaha ochránit majetek a rodinu Hochbergových vedla v konečném důsledku k tomu, že byla deportována do koncentračního tábora v Ravensbrücku, kde později zahynula. Hana s dětmi se z Troubska přestěhovala ke tchýni do Obory u Lysé nad Labem a později do Prahy, kde se mohla s dětmi lépe skrývat u různých přátel. Ani to však nepomohlo a v lednu 1942 byli všichni deportováni do Terezína, a v říjnu 1944 byli odesláni jedním z posledních transportů do Osvětimi. Zemřeli v plynové komoře hned po příjezdu do vyhlazovacího tábora.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Jan Horský, děkujeme.)


prameny, literatura


partneři

Hana Hochberg (Klain)
sňatek: 25. 7. 1931, Brno (městská rada); okresní soud civilní pro Brno-okolí prohlásil právoplatným usnesením ze dne 1. 7. 1946 v řízení prohlášení Hany Hochbergové za mrtvou manželství za soudně rozloučené
(první manželka)

ulice

Pařížská (Pariser Strasse)
bydliště doložené v roce 1931 (dnes Za Divadlem)


stavby

nájemný dům
Za divadlem 4/587
obyvatel (doložen v roce 1931)


Menš


Aktualizováno: 20. 01. 2019