Internetová encyklopedie dějin Brna

Miroslav Flodr

  prof. PhDr. Miroslav Flodr, CSc.


  • * 18.9.1929 Hrušovany u Brna – † 31.8.2015 Brno


  • univerzitní profesor, pedagog a vědecký pracovník v oboru pomocných věd historických, kodikologie, kampanologie a středověkých právních dějin Brna


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   hlavní zájmové okruhy: paleografie, kodikologie, filigranologie, epigrafika, kampanologie a středověké právní dějiny Brna


  • bydliště

   Brno:
   - Lužická 19 (1953–1957)
   - Nárožní 9 (1957–1959)
   - Mášova 23a (1959–1960)
   - Šumavská 29 (1960–1967)
   - Jurkovičova 19 (1967–2015)

  • cena města

   v oboru společenské vědy (1994)


  • vzdělání

   obecná škola v Hrušovanech u Brna (1935–1940),
   III. státní reálné gymnázium v Brně (1940–1948),
   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1948–1953) - obor historie, od roku 1949 i obor archivnictví (28. 5. 1953 promoce), 1960 kandidát historických věd, 1964 habilitace - docentura, 1990 profesura

  • vyznamenání a pocty

   čestný člen České archivní společnosti (2009),
   medaile Za zásluhy o české archivnictví (2010)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně:
   - asistent semináře paleografie a diplomatiky (1951–1956)
   - odborný asistent semináře paleografie a diplomatiky (1956–1964)
   - docent pomocných věd historických (1965–1990)
   - profesor pomocných věd historických (od roku 1990)

   od roku 1999 v důchodu

  • odborné a zájmové organizace

   soudní znalec Krajského soudu v Brně v oboru středověké paleografie (1967–1990)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H36, hrob č. 258a


  • poznámky

   Výzkumné studijní zahraniční pobyty:
   - Maďarsko: Budapešť (květen 1965)
   - Polsko: Katovice, Vratislav, Poznaň, Gdaňsk, Krakov, Varšava (duben 1966)
   - Německá spolková republika: Mohuč, Mnichov, Norimberk (září až listopad 1966).


  • obrazy

   img18416.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Helena Flodrová (Čádová)
   (první manželka) Milena Flodrová (Volková)
   sňatek: 8. 6. 1959
   (druhá manželka)


  • ulice

   Lužická
   bydliště Nárožní
   bydliště Mášova
   bydliště Šumavská
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   4. 5. 2009
   Dva Brňané se stali čestnými členy České archivní společnosti
   jeden z oceněných


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 04. 02. 2019

Miroslav Flodr v badatelně AMB na Nové radnici (listopad 1999). Fotografii z rodinného archívu poskytla paní Milena Flodrová, děkujeme.