prof. PhDr. Miroslav Flodr, CSc.

* 18.9.1929 Hrušovany u Brna – † 31.8.2015 Brno


univerzitní profesor, pedagog a vědecký pracovník v oboru pomocných věd historických, kodikologie, kampanologie a středověkých právních dějin Brna


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, Česká republika


zajímavé okolnosti

hlavní zájmové okruhy: paleografie, kodikologie, filigranologie, epigrafika, kampanologie a středověké právní dějiny Brna


bydliště

Brno:
- Lužická 19 (1953–1957)
- Nárožní 9 (1957–1959)
- Mášova 23a (1959–1960)
- Šumavská 29 (1960–1967)
- Jurkovičova 19 (1967–2015)


cena města

Brna, v oboru společenské vědy (1993)


vzdělání

obecná škola v Hrušovanech u Brna (1935–1940),
III. státní reálné gymnázium v Brně (1940–1948),
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1948–1953) - obor historie, od roku 1949 i obor archivnictví (28. 5. 1953 promoce), 1960 kandidát historických věd, 1964 habilitace - docentura, 1990 profesura


vyznamenání a pocty

medaile Za zásluhy o české archivnictví (2010)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně:
- asistent semináře paleografie a diplomatiky (1951–1956)
- odborný asistent semináře paleografie a diplomatiky (1956–1964)
- docent pomocných věd historických (1965–1990)
- profesor pomocných věd historických (od roku 1990),
od roku 1999 v důchodu


odborné a zájmové organizace

soudní znalec Krajského soudu v Brně v oboru středověké paleografie (1967–1990),
Česká archivní společnost (od roku 2009 čestný člen)


hrob

poznámky

Výzkumné studijní zahraniční pobyty:
- Maďarsko: Budapešť (květen 1965)
- Polsko: Katovice, Vratislav, Poznaň, Gdaňsk, Krakov, Varšava (duben 1966)
- Německá spolková republika: Mohuč, Mnichov, Norimberk (září až listopad 1966).
partneři

Helena Flodrová (Čádová)
(první manželka) Milena Flodrová (Volková)
sňatek: 8. 6. 1959
(druhá manželka)


ulice

Lužická
bydliště Nárožní
bydliště Mášova
bydliště Šumavská
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

4. 5. 2009
Dva Brňané se stali čestnými členy České archivní společnosti
jeden z oceněných


Fl


Aktualizováno: 11. 03. 2022