Internetová encyklopedie dějin Brna

Felix Drucker

  Felix Drucker


  • * 19.2.1900 Brno – † po 1946 Nový Zéland


  • podnikatel v dřevozpracující rodinné akciové společnosti
   dítě osobnosti: Julius Drucker


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Nový Zéland


  • zaměstnání

   nejdříve působil jako technik,
   firma dědečka Davida Druckera se sídlem v Brně se roku 1924 změnila v komanditní společnost, v níž osobně ručícími společníky byl jeho otec Julius a mladší strýc Otto Drucker,
   v roce 1925 byla firma přeměněna na akciovou společnost D. Druckers Dampfsägewerke und Holzwarenfabriken A. G. (též česky D. Druckera parní pily a továrny dřevěných výrobků, a. s.),
   Felix Drucker, toho času obchodník v Londýně, do ní vstoupil s podílem 50 000 Kč, působil v ní i jako prokurista

   po okupaci Československa v roce 1939 a příchodu nacistů byla do firmy zavedena vnucená správa,
   před osvobozením byly veškeré firemní písemnosti v dubnu 1945 Němci před opuštěním závodu firmy v Bučovicích zničeny nebo odvezeny,
   po osvobození v roce 1945 byla do firmy jako německého majetku zavedena národní správa a roku 1946 byla znárodněna,
   majetková podstata byla zapojena do Spojených UP závodů, n. p. Brno


  • prameny, literatura


  • osoby

   David Drucker
   dědeček a zakladatel prosperující dřevozpracující firmy


  • partneři

   Marianna Druckerová (Wetzek, roz. Hammerschlagová)
   sňatek: 1937 v Brně


  • rodiče

   Julius Drucker
   Klara Druckerová (Kellnerová)


  • sourozenci

   Theresa Steindlerová (Drucknerová)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 18. 01. 2019