Felix Drucker

* 19.2.1900 Brno – † po 1946 Nový Zéland


podnikatel v dřevozpracující rodinné akciové společnosti
dítě osobnosti: Julius Drucker


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Nový Zéland


zaměstnání

nejdříve působil jako technik,
firma dědečka Davida Druckera se sídlem v Brně se roku 1924 změnila v komanditní společnost, v níž osobně ručícími společníky byl jeho otec Julius a mladší strýc Otto Drucker,
v roce 1925 byla firma přeměněna na akciovou společnost D. Druckers Dampfsägewerke und Holzwarenfabriken A. G. (též česky D. Druckera parní pily a továrny dřevěných výrobků, a. s.),
Felix Drucker, toho času obchodník v Londýně, do ní vstoupil s podílem 50 000 Kč, působil v ní i jako prokurista

po okupaci Československa v roce 1939 a příchodu nacistů byla do firmy zavedena vnucená správa,
před osvobozením byly veškeré firemní písemnosti v dubnu 1945 Němci před opuštěním závodu firmy v Bučovicích zničeny nebo odvezeny,
po osvobození v roce 1945 byla do firmy jako německého majetku zavedena národní správa a roku 1946 byla znárodněna,
majetková podstata byla zapojena do Spojených UP závodů, n. p. Brnoosoby

David Drucker
dědeček a zakladatel prosperující dřevozpracující firmy

Jord


Aktualizováno: 18. 01. 2019