Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Janák

  Prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc.


  • * 27.5.1924 Užhorod (Ukrajina)


  • analytický chemik, vynálezce objemového plynového chromatografu (1952), vysokoškolský pedagog, čestný doktor VUT v Brně


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1956 byla na jeho návrh zřízena Laboratoř pro analýzu plynů ČSAV v Brně, kde rozvíjel plynovou chromatografii. Z této laboratoře se vyvinul dnešní Ústav analytické chemie AV ČR.


  • cena města

   technický pokrok (za rok 2009)


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Praze (1942 maturita),
   vyšší průmyslová škola chemická Praha (1944 maturita),
   1945–1947 VŠCHT v Praze (1964 doktorát chemických věd)

  • čestný doktorát

   VUT (12. 9. 1996)

  • vyznamenání a pocty

   Státní cena (1954),
   Za zásluhy o výstavbu (1966)

  • jiné pocty

   zlatá plaketa akademika J. Heyrovského za rozvoj chemických věd (1984),
   Hanušova medaile za rozvoj Československé chemické společnosti (1974),
   pamětní medaile M. S. Cveta za výzkum v chromatografii (1978),
   medaile četných vysokých škol včetně Zlaté medaile Masarykovy univerzity v Brně (1994)


  • dílo

   vědeckovýzkumná činnost v oblasti chromatografické analýzy plynů


  • zaměstnání

   1947–1951 Chemické závody v Litvínově,
   1951–1956 Ústav pro naftový výzkum v Brně,
   1956–1965 Laboratoř pro analýzu plynů ČSAV v Brně,
   1966–1973 Ústav instrumentální analytické chemie ČSAV v Brně,
   1974–1980 a 1990 Ústav analytické chemie ČSAV v Brně,
   PřF MU v Brně (1965 docent, 1992 profesor analytické chemie)

  • odborné a zájmové organizace

   člen korespondent ČSAV (1984–1992),
   předseda brněnské pobočky České společnosti chemické,
   čestný člen České společnosti chemické, Slovenské společnosti chemické a The Chromatographic Society


  • obrazy

   img1689.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   6. 2. 1974
   Vznik Ústavu analytické chemie ČSAV
   ředitel ústavu od jeho založení až do roku 1980 a potom znovu v letech 1990–1993
   1. 1. 1966
   Vznik Ústavu instrumentální analytické chemie ČSAV
   ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR
   1. 4. 1956
   Založení Laboratoře pro analýzu plynů ČSAV
   ředitel Laboratoře pro analýzu plynů Československé akademie věd
   26. 1. 1929
   Založení brněnské pobočky České společnosti chemické
   jeden z předsedů brněnské pobočky České společnosti chemické


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 01. 01. 2014

Jaroslav Janák. Foto Archiv Masarykovy univerzity.