prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc., dr. h. c.

* 27.5.1924 Užhorod (Ukrajina) – † 20.7.2020 Brno


analytický chemik, vynálezce objemového plynového chromatografu (1952), vysokoškolský pedagog, čestný doktor VUT v Brně


zajímavé okolnosti

V roce 1956 byla na jeho návrh zřízena Laboratoř pro analýzu plynů ČSAV v Brně, kde rozvíjel plynovou chromatografii. Z této laboratoře se vyvinul dnešní Ústav analytické chemie AV ČR.


cena města

Brna, za technický pokrok (2009)


vzdělání

reálné gymnázium v Praze (1942 maturita),
vyšší průmyslová škola chemická Praha (1944 maturita),
1945–1947 VŠCHT v Praze (1964 doktorát chemických věd)


čestný doktorát

VUT v Brně (12. 9. 1996)


vyznamenání a pocty

Státní cena (1954),
Za zásluhy o výstavbu (1966)


jiné pocty

- zlatá plaketa akademika J. Heyrovského - za rozvoj chemických věd (1984)
- Hanušova medaile - za rozvoj Československé chemické společnosti (1974)
- pamětní medaile M. S. Cveta - za výzkum v chromatografii (1978)
- medaile četných vysokých škol včetně Zlaté medaile Masarykovy univerzity v Brně (1994)


dílo

vědeckovýzkumná činnost v oblasti chromatografické analýzy plynů


zaměstnání

1947–1951 Chemické závody v Litvínově,
1951–1956 Ústav pro naftový výzkum v Brně,
ČSAV v Brně:
- 1956–1965 Laboratoř pro analýzu plynů
- 1966–1973 Ústav instrumentální analytické chemie
- 1974–1980 a 1990 Ústav analytické chemie,
PřF MU v Brně (1965 docent, 1992 profesor analytické chemie)


odborné a zájmové organizace

člen korespondent ČSAV (1984–1992),
předseda brněnské pobočky České společnosti chemické,
čestný člen České společnosti chemické, Slovenské společnosti chemické a The Chromatographic Society

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

22. 1. 2010
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2009
jeden z oceněných
6. 2. 1974
Vznik Ústavu analytické chemie ČSAV
ředitel ústavu od jeho založení až do roku 1980 a potom znovu v letech 1990–1993
1. 1. 1966
Vznik Ústavu instrumentální analytické chemie ČSAV
ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR
1. 4. 1956
Založení Laboratoře pro analýzu plynů ČSAV
ředitel Laboratoře pro analýzu plynů Československé akademie věd
26. 1. 1929
Založení brněnské pobočky České společnosti chemické
jeden z předsedů brněnské pobočky České společnosti chemické


Čoup, LucKub


Aktualizováno: 12. 10. 2022