Prof. Ing. George J. Klir, CSc.

* 22.4.1932 Praha


vědec v oblasti systémů a vysokoškolský pedagog


státní příslušnost

USA


zajímavé okolnosti

v roce 1966 emigroval do USA


vzdělání

Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze


čestný doktorát

VUT v Brně (19. 6. 1997)


zaměstnání

Výzkumný ústav matematických strojů v Praze,
Univerzita v Bagdádu (1964–1966),
Kalifornská univerzita v Los Angeles - oddělení počítačů,
Státní univerzita New York v Binghamtonu - profesor; ředitel Centra inteligentních systémů


odborné a zájmové organizace

The International Instutute for General Systems Studies


Čoup, blat


Aktualizováno: 12. 06. 2012